4 Компании свързани с лицето МАРИЯНА БОРИСОВА ХРИСТОВА (виж второ ниво)
Companies connected to MARIYANA BORISOVA HRISTOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130148012ПРОЗОРЕЦ 2 ООД
PROZORETS 2 OOD

Публични фондове Public money
  • 770,90 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160062317ПРОФИ ГЛАС ЕАД
PROFI GLAS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201402687ИНОВАПАК ЕООД
INOVAPAK EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825401172НОВА ПРИНТ АД
NOVA PRINT AD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
  • 798 640,84 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 31.дек.16)

Проверки в други регистри за лицето МАРИЯНА БОРИСОВА ХРИСТОВА
Check other registries about the person MARIYANA BORISOVA HRISTOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More