Събития с лица свързани с компанията РЕГАТОН (ЕИК: 160035277)
Events with persons connected to the company REGATON (ID: 160035277)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 160035277)
Към 2020-02-18 17:07:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 17:07:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-12-19 18:33:16Десислава Александрова Кирчева
Desislava Aleksandrova Kircheva
БЪЛГАРИЯManager
2013-12-19 18:33:16Десислава Александрова Кирчева
Desislava Aleksandrova Kircheva
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-12-19 18:33:16Илия Василев Кирчев
Iliya Vasilev Kirchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Десислава Александрова Кирчева
2013-12-19 18:33:16Десислава Александрова Кирчева
Desislava Aleksandrova Kircheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Илия Василев Кирчев
2010-11-19 14:49:24РЕГАТОН
REGATON
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-11-19 14:49:24РЕГАТОН ЕООД
REGATON EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. БРЕЗОВСКА 22
2010-11-19 14:49:24РЕГАТОН ЕООД
REGATON EOOD
SubjectOfActivity
BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ, ПOCPEДHИЧECKИ И KOMИCИOHEPCKИ УCЛУГИ, CЧETOBOДHИ УCЛУГИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, ИЗГOTBЯHE И ЗAЩИTA HA БИЗHECПPOEKTИ И БИЗHECПЛAHOBE, ПЬTHИЧECKИ И TOBAPHИ TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TЪPГOBИЯ C ДBИЖИMИ И HEДBИЖИMИ ИMOTИ, BCИЧKИ ДPУГИ TЪPГOBCKИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH.
2010-11-19 14:49:24ИЛИЯ ВАСИЛЕВ КИРЧЕВ
ILIYA VASILEV KIRCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-19 14:49:24ИЛИЯ ВАСИЛЕВ КИРЧЕВ
ILIYA VASILEV KIRCHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата РЕГАТОН REGATON (ЕИК: 160035277)
Check other registries about the company РЕГАТОН REGATON (ID: 160035277)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More