Събития с лица свързани с компанията ФРУКТ ПРОДУКТ (ЕИК: 160113217)
Events with persons connected to the company FRUKT PRODUKT (ID: 160113217)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 160113217)
Към 2020-02-17 05:15:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 05:15:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 35 938,40 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-13 10:49:00ФРУКТ ПРОДУКТ ЕООД
FRUKT PRODUKT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул. БЕЛМЕКЕН 22
2017-11-13 10:49:00ДИМИТЪР ИЛИЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
DIMITAR ILIYANOV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-11-13 10:49:00ДИМИТЪР ИЛИЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
DIMITAR ILIYANOV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-11-13 10:49:00ВАЛЕНТИН СТАНЕВ ШОПОВ
VALENTIN STANEV SHOPOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ДИМИТЪР ИЛИЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
2017-11-13 10:49:00ДИМИТЪР ИЛИЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
DIMITAR ILIYANOV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ВАЛЕНТИН СТАНЕВ ШОПОВ
2017-10-25 17:23:01ФРУКТ ПРОДУКТ
FRUKT PRODUKT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-10-25 17:23:01ФРУКТ ПРОДУКТ ЕООД
FRUKT PRODUKT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Брезово 4160 Георги Димитров 15
2017-10-25 17:23:01ВАЛЕНТИН СТАНЕВ ШОПОВ
VALENTIN STANEV SHOPOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-10-25 17:23:01ВАЛЕНТИН СТАНЕВ ШОПОВ
VALENTIN STANEV SHOPOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-10-25 17:23:01ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ILIYAN DIMITROV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4500 Sell to: ВАЛЕНТИН СТАНЕВ ШОПОВ
2017-10-25 17:23:01ВАЛЕНТИН СТАНЕВ ШОПОВ
VALENTIN STANEV SHOPOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4500 Buy from: ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
2017-10-25 17:23:01АНА ДОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ANA DONCHEVA ZHELYAZKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: ВАЛЕНТИН СТАНЕВ ШОПОВ
2017-10-25 17:23:01ВАЛЕНТИН СТАНЕВ ШОПОВ
VALENTIN STANEV SHOPOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: АНА ДОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
2013-02-23 15:47:00ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ILIYAN DIMITROV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-02-23 15:47:00МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
MOMCHIL DIMITROV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
2013-02-23 15:47:00ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ILIYAN DIMITROV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
2012-10-11 17:25:37АНА ДОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ANA DONCHEVA ZHELYAZKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-10-11 17:25:37ЛАЗАР СТАЕВ ВЕЛЕВСКИ
LAZAR STAEV VELEVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: АНА ДОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
2012-10-11 17:25:37АНА ДОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ANA DONCHEVA ZHELYAZKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: ЛАЗАР СТАЕВ ВЕЛЕВСКИ
2011-08-23 09:49:23ФРУКТ ПРОДУКТ ООД
FRUKT PRODUKT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Върбен 4145 ул.12-та 10
2011-03-18 16:00:47ФРУКТ ПРОДУКТ ООД
FRUKT PRODUKT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул.БЕЛМЕКЕН 22
2011-03-18 16:00:47ФРУКТ ПРОДУКТ ООД
FRUKT PRODUKT OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 БЕЛМЕКЕН 22
2011-03-18 16:00:47МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
MOMCHIL DIMITROV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-18 16:00:47НИКОЛА ИВАНОВ ЩИПКОВ
NIKOLA IVANOV SHTIPKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
2011-03-18 16:00:47МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
MOMCHIL DIMITROV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: НИКОЛА ИВАНОВ ЩИПКОВ
2009-01-05 14:15:17ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ILIYAN DIMITROV ZHELYAZKOV
Partner
2009-01-05 14:15:17АННА КУЗМАНОВА МАРКОВА-ТАШКОВА - 1000; МАНОЛ КОСТАДИНОВ РАХОВ -500; СТОЯН ТОНОВ ТОНОВ - 500; ХРИСТО СТАЕВ ВЕЛЕВСКИ - 500
ANNA KUZMANOVA MARKOVA-TASHKOVA - 1000; MANOL KOSTADINOV RAHOV -500; STOYAN TONOV TONOV - 500; HRISTO STAEV VELEVSKI - 500
ShareTransfer
2500 Sell to: ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
2009-01-05 14:15:17ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ILIYAN DIMITROV ZHELYAZKOV
ShareTransfer
2500 Buy from: АННА КУЗМАНОВА МАРКОВА-ТАШКОВА - 1000; МАНОЛ КОСТАДИНОВ РАХОВ -500; СТОЯН ТОНОВ ТОНОВ - 500; ХРИСТО СТАЕВ ВЕЛЕВСКИ - 500
2008-08-18 16:21:33ФРУКТ ПРОДУКТ
FRUKT PRODUKT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-08-18 16:21:33ФРУКТ ПРОДУКТ ООД
FRUKT PRODUKT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ул.БЕЛМЕКЕН 22
2008-08-18 16:21:33ФРУКТ ПРОДУКТ ООД
FRUKT PRODUKT OOD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBCKA ДEЙHOCT, TЬPГOBИЯ C BCИЧKИ BИДOBE CTOKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ПPEBOЗHA, CПEДИЦИOHHA, ЛИЗИHГOBA, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И TЬPГOBИЯ - BЬTPEШHA И BЬHШHA, KOMИCИOHHA TЬPГOBИЯ И УCЛУГИ, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, MAPKETИHГ, MEЖДУHAPOДEH И BЬTPEШEH TУPИЗЬM, XOTEЛИEPCTBO, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA C HAШИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИPMИ, ПPOИЗBOДCTBO HA BИHEHO И ДECEPTHO ГPOЗДE HA ПЛOДOBE И ЗEЛEHЧУЦИ, HA ПOCEBEH И ПOCAДЬЧEH MATEPИAЛ, KAKTO И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ HE ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
2008-08-18 16:21:33ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ILIYAN DIMITROV ZHELYAZKOV
Manager
2008-08-18 16:21:33АННА КУЗМАНОВА МАРКОВА-ТАШКОВА
ANNA KUZMANOVA MARKOVA-TASHKOVA
Partner
2008-08-18 16:21:33ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ILIYAN DIMITROV ZHELYAZKOV
Partner
2008-08-18 16:21:33МАНОИЛ КОСТАДИНОВ РАХОВ
MANOIL KOSTADINOV RAHOV
Partner
2008-08-18 16:21:33СТОЯН ТОНОВ ТОНОВ
STOYAN TONOV TONOV
Partner
2008-08-18 16:21:33ХРИСТО СТАЕВ ВЕЛЕВСКИ
HRISTO STAEV VELEVSKI
Partner
2008-08-18 16:21:33НИКОЛА ИВАНОВ ЩИПКОВ
NIKOLA IVANOV SHTIPKOV
Partner
2008-08-18 16:21:33ЛАЗАР СТАЕВ ВЕЛЕВСКИ
LAZAR STAEV VELEVSKI
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ФРУКТ ПРОДУКТ FRUKT PRODUKT (ЕИК: 160113217)
Check other registries about the company ФРУКТ ПРОДУКТ FRUKT PRODUKT (ID: 160113217)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More