Събития с лица свързани с компанията МАКО СТРОЙ (ЕИК: 160116334)
Events with persons connected to the company MAKO STROY (ID: 160116334)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 160116334)
Към 2020-01-19 13:25:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-19 13:25:17 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-03-20 11:51:38ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA EOOD
Distraints
2012-03-16 14:36:35МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДОЙЧИНОВА
MARIYA KOSTADINOVA DOYCHINOVA
БЪЛГАРИЯDescription406
2010-11-17 11:27:18МАКО СТРОЙ
MAKO STROY
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-11-17 11:27:18МАКО СТРОЙ ЕООД
MAKO STROY EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 204 А
2010-11-17 11:27:18МАКО СТРОЙ ЕООД
MAKO STROY EOOD
SubjectOfActivity
Строителство на всякакъв вид надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, извършване на техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението им, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия със стоки на леката и тежката промишленост, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, товарни и таксиметрови превози със собствен и нает транспорт, информационна, програмна, издателска, печатарска, комисионна, складова, спедиторска дейност, бартерни сделки, лизинг, авторемонтни, аудио и видео, машинописни, копирни и фотографски услуги, ремонт на офистехника, както и всички други незабранени от закона дейности.
2010-11-17 11:27:18МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДОЙЧИНОВА
MARIYA KOSTADINOVA DOYCHINOVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-17 11:27:18МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДОЙЧИНОВА
MARIYA KOSTADINOVA DOYCHINOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-11-17 11:27:18МАКО СТРОЙ ЕООД
MAKO STROY EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Тракия 204 А

Проверки в други регистри за фирмата МАКО СТРОЙ MAKO STROY (ЕИК: 160116334)
Check other registries about the company МАКО СТРОЙ MAKO STROY (ID: 160116334)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More