3 Компании свързани с лицето Николай Атанасов Дончев (виж второ ниво)
Companies connected to Nikolay Atanasov Donchev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130286747ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ ЕАД
INSTITUT PO MARKETING EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202099976СОФИЯ ТЕХ ПАРК ЕАД
SOFIYA TEH PARK EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831622969ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД
EL BI BULGARIKUM EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Николай Атанасов Дончев
Check other registries about the person Nikolay Atanasov Donchev

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More