2 Компании свързани с лицето ДЕНКА НИКОЛОВА АСЕНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to DENKA NIKOLOVA ASENOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200235406АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ASTRA ASET MENIDZHMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200505435ДЕА -ПАСАВАН 2008 ООД
DEA -PASAVAN 2008 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДЕНКА НИКОЛОВА АСЕНОВА
Check other registries about the person DENKA NIKOLOVA ASENOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More