5 Компании свързани с лицето ВЕЛИСЛАВА ЦЕНЕВА ВЕЛИКОВА (виж второ ниво)
Companies connected to VELISLAVA TSENEVA VELIKOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
128558791ЕКО - ТАНК - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
EKO - TANK - INZHENERING EOOD

Публични фондове Public money
  • 3 650 420,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131384913ФАКТОР ГРУП ХОЛДИНГ АД
FAKTOR GRUP HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131536456ФАКТОР ТРЕЙД ЕООД
FAKTOR TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175005158ВИВА ТРАНС ООД
VIVA TRANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202300799Фактор Трейд ЕАД
Faktor Treyd EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЕЛИСЛАВА ЦЕНЕВА ВЕЛИКОВА
Check other registries about the person VELISLAVA TSENEVA VELIKOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More