3 Компании свързани с лицето ГЕОРГИ СТОИЛОВ ПАЧАЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to GEORGI STOILOV PACHALOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
112133319КАГЕТА - ГЕОРГИ ПАЧАЛОВ ЕТ
KAGETA - GEORGI PACHALOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202158093Енерджи Якоруда ООД
Enerdzhi YAkoruda OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202158702Енерджи Велинград ООД
Enerdzhi Velingrad OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГЕОРГИ СТОИЛОВ ПАЧАЛОВ
Check other registries about the person GEORGI STOILOV PACHALOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More