2 Компании свързани с лицето СТЕФКО НИКОЛОВ ШЕВКЕНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to STEFKO NIKOLOV SHEVKENOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
030144164АНГЕЛА МОД АРТ - ШЕВКЕНОВ, ГЕОРГИЕВ, БОНДЕВ И С-ИЕ СД
ANGELA MOD ART - SHEVKENOV, GEORGIEV, BONDEV I S-IE SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
119514155НОВЕЛ ЕООД
NOVEL EOOD

Публични фондове Public money
  • 121 312,88 лв. от 12 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СТЕФКО НИКОЛОВ ШЕВКЕНОВ
Check other registries about the person STEFKO NIKOLOV SHEVKENOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More