Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД (ЕИК: 175002112)
Events with persons connected to the company BOLKAN DIVELAPMANT FOND (ID: 175002112)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175002112)
Към 2019-12-07 01:00:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-07 01:00:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-10-14 10:46:02Ирена Йорданова Даскалова
Irena Yordanova Daskalova
БЪЛГАРИЯLiquidator
2015-01-26 12:05:23Ирена Йорданова Даскалова
Irena Yordanova Daskalova
БЪЛГАРИЯDirector
2015-01-26 12:05:23Георги Светославов Найденов
Georgi Svetoslavov Naydenov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-28 12:18:03БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД АД
BOLKAN DIVELAPMANT FOND AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Витоша 61
2009-12-09 10:36:45Стефан Валентинов Петров
Stefan Valentinov Petrov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-12-09 10:36:45Стефан Валентинов Петров
Stefan Valentinov Petrov
БЪЛГАРИЯDirector
2008-06-11 11:44:13БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД АД
BOLKAN DIVELAPMANT FOND AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВИТОША 39 ет.1
2008-06-11 11:44:13КОНСТАНТИН ЦВЕТАНОВ РИЗОВ
KONSTANTIN TSVETANOV RIZOV
Director
2008-02-28 16:58:23БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД
BOLKAN DIVELAPMANT FOND
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-28 16:58:23БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД АД
BOLKAN DIVELAPMANT FOND AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВИТОША 39 ет.1
2008-02-28 16:58:23БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД АД
BOLKAN DIVELAPMANT FOND AD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ФИНАНСОВИ АКТИВИ, УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ЕКСПОРТ, ИМПОРТ И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ, КОНСУЛТАНТСКИ, ЛИЗИНГОВИ И ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСРУГИ, ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ИНСТИТУЦИИ И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.
2008-02-28 16:58:23АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ СТОЯНОВ
ALEKSANDAR MIROSLAVOV STOYANOV
Representative
2008-02-28 16:58:23АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ СТОЯНОВ
ALEKSANDAR MIROSLAVOV STOYANOV
Director
2008-02-28 16:58:23АТАНАС КИРИЛОВ ТРАЙЧЕВ
ATANAS KIRILOV TRAYCHEV
Director
2008-02-28 16:58:23МИЛЕН ЕНЧЕВ МАРКОВ
MILEN ENCHEV MARKOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД BOLKAN DIVELAPMANT FOND (ЕИК: 175002112)
Check other registries about the company БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД BOLKAN DIVELAPMANT FOND (ID: 175002112)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate