Събития с лица свързани с компанията ЕКО ЕНЕРДЖИ (ЕИК: 175021269)
Events with persons connected to the company EKO ENERDZHI (ID: 175021269)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175021269)
Към 2020-05-25 22:18:57 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-25 22:18:57 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-06 10:14:16Борислав Пенков Пантев
Borislav Penkov Pantev
БЪЛГАРИЯManager
2017-06-29 07:55:03ЕКО ЕНЕРДЖИ ООД
EKO ENERDZHI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СЛАВЯНСКА 5 1
2009-01-21 16:55:56ЕКО ЕНЕРДЖИ
EKO ENERDZHI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-01-21 16:55:56ЕКО ЕНЕРДЖИ ООД
EKO ENERDZHI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СЛАВЯНСКА 13
2009-01-21 16:55:56ЕКО ЕНЕРДЖИ ООД
EKO ENERDZHI OOD
SubjectOfActivity
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАЛКИ ВОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, СКЛАДОВА, ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ, И ТАКАВА ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
2009-01-21 16:55:56ИВАЙЛО МИЛЧЕВ МИЛОВАНОВ
IVAYLO MILCHEV MILOVANOV
Manager
2009-01-21 16:55:56ИВО ЕВГЕНИЕВ ЕВГЕНИЕВ
IVO EVGENIEV EVGENIEV
Partner
2009-01-21 16:55:56СПАС ТОШЕВ ШОПОВ
SPAS TOSHEV SHOPOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЕКО ЕНЕРДЖИ EKO ENERDZHI (ЕИК: 175021269)
Check other registries about the company ЕКО ЕНЕРДЖИ EKO ENERDZHI (ID: 175021269)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More