Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 175027521)
Events with persons connected to the company BOLKAN KAPITAL MENIDZHMANT (ID: 175027521)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175027521)
Към 2019-12-10 08:24:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-10 08:24:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-12 16:34:44Жана Иванова Коларова
ZHana Ivanova Kolarova
Procurator
2017-10-12 16:34:44ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
TEKSIM ASET MENIDZHMANT EAD
Procurators
2017-10-04 13:08:59ЕЛИСАВЕТА АРСЕНИЕВА ПАНАЙОТОВА
ELISAVETA ARSENIEVA PANAYOTOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-10-04 13:08:59ЕЛИСАВЕТА АРСЕНИЕВА ПАНАЙОТОВА
ELISAVETA ARSENIEVA PANAYOTOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-09-26 16:24:18ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
TEKSIM ASET MENIDZHMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул. Тодор Александров 141
2012-09-26 16:24:18ИГЛИКА ДИМИТРОВА ЛОГОФЕТОВА
IGLIKA DIMITROVA LOGOFETOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-11 13:16:06ТЕКСИМ БАНК
TEKSIM BANK
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-02-23 16:37:06ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
TEKSIM ASET MENIDZHMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул. Тодор Александров 141
2012-02-16 16:27:30БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ
BOLKAN KAPITAL MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2012-02-16 16:27:30КИРИЛ ВАСИЛЕВ СТОИМЕНОВ
KIRIL VASILEV STOIMENOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-02-16 16:27:30ЕЛИСАВЕТА АРСЕНИЕВА АРСЕНИЕВА
ELISAVETA ARSENIEVA ARSENIEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-02-16 16:27:30АПОСТОЛ ЛЪЧЕЗАРОВ АПОСТОЛОВ
APOSTOL LACHEZAROV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-16 16:27:30КИРИЛ ВАСИЛЕВ СТОИМЕНОВ
KIRIL VASILEV STOIMENOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-16 16:27:30ЕЛИСАВЕТА АРСЕНИЕВА АРСЕНИЕВА
ELISAVETA ARSENIEVA ARSENIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-16 16:27:30ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ АД
CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-02-09 14:42:24БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
BOLKAN KAPITAL MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Николай Хайтов 3А
2010-11-17 17:28:08ИВО ПЕТРОВ ПЕТРУШЕВ
IVO PETROV PETRUSHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-25 17:45:47ИВО ПЕТРОВ ПЕТРУШЕВ
IVO PETROV PETRUSHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-23 11:38:32БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
BOLKAN KAPITAL MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 Околовръстен път 258
2008-06-17 10:44:35ВЕСЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ЗАХАРИЕВ
VESELIN ALEKSANDROV ZAHARIEV
Procurators
2008-06-11 14:21:32БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ
BOLKAN KAPITAL MENIDZHMANT
LegalForm
Акционерно дружество
2008-06-11 14:21:32БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
BOLKAN KAPITAL MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 район Средец, бул. Витоша 39
2008-06-11 14:21:32БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
BOLKAN KAPITAL MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП,ВКЛЮЧИТЕЛНО: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ И АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГАТА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ; МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, КАКТО И СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ЦЕННИ КНИЖА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДАНИЯ НА КЛИЕНТА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.
2008-06-11 14:21:32АНДРЕЙ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ANDREY RUMENOV GEORGIEV
Representative
2008-06-11 14:21:32НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СКАРЛАТОВ
NIKOLAY HRISTOV SKARLATOV
Director
2008-06-11 14:21:32АНДРЕЙ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ANDREY RUMENOV GEORGIEV
Director
2008-06-11 14:21:32ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ КОЕВ
VYACHESLAV DMITRIEVICH KOEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ BOLKAN KAPITAL MENIDZHMANT (ЕИК: 175027521)
Check other registries about the company БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ BOLKAN KAPITAL MENIDZHMANT (ID: 175027521)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate