Събития с лица свързани с компанията АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 175032828)
Events with persons connected to the company ALFA DIVELOPMANTS MENIDZHMANT (ID: 175032828)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175032828)
Към 2020-02-17 04:57:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 04:57:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-28 15:09:09КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
KOMISIYA ZA OTNEMANE NA NEZAKONNO PRIDOBITO IMUSHTESTVO
Distraint
2017-11-28 15:09:09АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ALFA DIVELOPMANTS MENIDZHMANT EOOD
Distraints
2017-11-28 15:09:09ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС
LENDMARK HOLDINGS
БЪЛГАРИЯDescription406
2016-11-15 16:00:38АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ALFA DIVELOPMANTS MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Цар Освободител 14
2016-04-12 16:57:13ПРОТЕХ
PROTEH
Distraint
2016-04-12 16:57:13АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ALFA DIVELOPMANTS MENIDZHMANT EOOD
Distraints
2016-04-12 16:57:13ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС ЕАД
LENDMARK HOLDINGS EAD
БЪЛГАРИЯDescription406
2014-08-05 10:47:52АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ALFA DIVELOPMANTS MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шейново 7
2011-03-21 16:19:41ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС
LENDMARK HOLDINGS
SoleCapitalOwner
2010-04-22 17:01:32АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ALFA DIVELOPMANTS MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ИВАН ВАЗОВ 30
2008-12-19 19:38:21Юри Богомилов Катанов
YUri Bogomilov Katanov
Manager
2008-12-19 19:38:21Мартин Венков Воев
Martin Venkov Voev
Manager
2008-06-28 14:21:37АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ALFA DIVELOPMANTS MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 МЛАДОСТ 4 БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ, сграда 5 А
2008-02-20 10:34:00АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ
ALFA DIVELOPMANTS MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-20 10:34:00АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ALFA DIVELOPMANTS MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ШЕЙНОВО 7 ет.1
2008-02-20 10:34:00АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ALFA DIVELOPMANTS MENIDZHMANT EOOD
SubjectOfActivity
PAЗPAБOTBAHE И УПPABЛEHИE HA ПPOEKTИ B OБЛACTTA HA CTPOИTEЛCTBOTO И ИHBECTИЦИИTE B HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, CBЬPЗAHИ C УПPABЛEHИETO, ПOДДPЬЖKATA И TEXHИЧECKOTO OБCЛУЖBAHE HA HEДBИЖИMA COБCTBEHOCT, KOHCУЛTAHTCKA И ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT, KAKTO И BCЯKA ДPУГA TЬPГOBCKA ДEЙHOCT, HE ЗAБPAHEHA OT ЗAKOHИTE HA PEПУБЛИKA БЬЛГAPИЯ, ЗA KOЯTO HE CE ИЗИCKBA ПPEДBAPИTEЛHO PAЗPEШEHИE /ЛИЦEHЗИЯ/ OT ДЬPЖABEH OPГAH. B CЛУЧAЙ, ЧE ЗA HЯKOЯ OT ГOPEИЗБPOEHИTE ДEЙHOCTИ CE ИЗИCKBA PAЗPEШEHИE, TO TAKABA ЩE БЬДE ИЗBЬPШBAHA CЛEД ПOЛУЧABAHETO MУ.
2008-02-20 10:34:00ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА ДИКАНСКА
EVGENIYA VASILEVA DIKANSKA
Manager
2008-02-20 10:34:00АЛБЕНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА-ГУРКОВА
ALBENA NIKOLAEVA PETROVA-GURKOVA
Manager
2008-02-20 10:34:00АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС ЕАД
ALFA DIVELOPMANTS EAD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ ALFA DIVELOPMANTS MENIDZHMANT (ЕИК: 175032828)
Check other registries about the company АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ ALFA DIVELOPMANTS MENIDZHMANT (ID: 175032828)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More