Събития с лица свързани с компанията ПРАДАК СИСТЕМ (ЕИК: 175041745)
Events with persons connected to the company PRADAK SISTEM (ID: 175041745)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175041745)
Към 2020-01-26 12:39:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 12:39:51 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 39 957,60 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-10-05 14:51:28ПРАДАК СИСТЕМ ООД
PRADAK SISTEM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 СТРАНДЖА 85
2011-10-05 14:51:28ПРАДАК СИСТЕМ ООД
PRADAK SISTEM OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 СТРАНДЖА 85
2011-10-05 14:51:28ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ ВИТАНОВ
ILIYA ALEKSANDROV VITANOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-10-05 14:51:28КАЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ
KALIN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-10-05 14:51:28ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ ВИТАНОВ
ILIYA ALEKSANDROV VITANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-10-05 14:51:28АСЯ ГЕОРГИЕВА АЛТЪНКОВА
ASYA GEORGIEVA ALTANKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: КАЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ
2011-10-05 14:51:28КАЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ
KALIN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: АСЯ ГЕОРГИЕВА АЛТЪНКОВА
2011-10-05 14:51:28СТЕФАН ПЕТРОВ АЛТЪНКОВ
STEFAN PETROV ALTANKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ ВИТАНОВ
2011-10-05 14:51:28ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ ВИТАНОВ
ILIYA ALEKSANDROV VITANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: СТЕФАН ПЕТРОВ АЛТЪНКОВ
2009-05-19 22:56:51ПРАДАК СИСТЕМ ООД
PRADAK SISTEM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 СТРЕЛБИЩЕ ул.М-р Първан Тошев 13 - 1
2008-09-10 19:13:11ПРАДАК СИСТЕМ ООД
PRADAK SISTEM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 СТРЕЛБИЩЕ бул. България 5
2008-09-10 19:13:11СТЕФАН ПЕТРОВ АЛТЪНКОВ
STEFAN PETROV ALTANKOV
Partner
2008-09-10 19:13:11ПЕТКО СЛАВОВ СПИЛКОВ
PETKO SLAVOV SPILKOV
ShareTransfer
2500 Sell to: СТЕФАН ПЕТРОВ АЛТЪНКОВ
2008-09-10 19:13:11СТЕФАН ПЕТРОВ АЛТЪНКОВ
STEFAN PETROV ALTANKOV
ShareTransfer
2500 Buy from: ПЕТКО СЛАВОВ СПИЛКОВ
2008-02-29 13:07:56ПРАДАК СИСТЕМ
PRADAK SISTEM
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-02-29 13:07:56ПРАДАК СИСТЕМ ООД
PRADAK SISTEM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 ж.к. МЛАДОСТ 2 бл. 209А вх.11 ет.6 ап.114
2008-02-29 13:07:56ПРАДАК СИСТЕМ ООД
PRADAK SISTEM OOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ,РЕМОНТ, РЕНОВИРАНЕ, САНИРАНЕ И ТЕКУЩА ПОДРЪЖКА НА СГРАДИ И СЪОРАЖЕНИЯ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТИРИОРНИ ПРОСТРАНСТВА И ЕЛЕМЕНТИ, ХОДИЖЕСТВЕНО ПРОСТРАНСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ НА СГРАДИ И ОБЕКТИ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН, ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД,ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ И СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ ПО ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И МАТЕРИАЛИ, КАКТО И ВСЯКА ДЕЙНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.1, АЛ.3 ОТ ТЗ.
2008-02-29 13:07:56АСЯ ГЕОРГИЕВА АЛТЪНКОВА
ASYA GEORGIEVA ALTANKOVA
Manager
2008-02-29 13:07:56ПЕТКО СЛАВОВ СПИЛКОВ
PETKO SLAVOV SPILKOV
Partner
2008-02-29 13:07:56АСЯ ГЕОРГИЕВА АЛТЪНКОВА
ASYA GEORGIEVA ALTANKOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ПРАДАК СИСТЕМ PRADAK SISTEM (ЕИК: 175041745)
Check other registries about the company ПРАДАК СИСТЕМ PRADAK SISTEM (ID: 175041745)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More