Събития с лица свързани с компанията ХИДРО СЛАВОВО (ЕИК: 175047919)
Events with persons connected to the company HIDRO SLAVOVO (ID: 175047919)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175047919)
Към 2020-01-23 05:21:53 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:21:53 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-10-05 11:26:45КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ
KRASIMIR DIMITROV KARAIVANOV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2011-12-22 11:40:45ХИДРО СЛАВОВО
HIDRO SLAVOVO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-12-22 11:40:45ХИДРО СЛАВОВО ООД
HIDRO SLAVOVO OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Велико Търново 10 А
2011-12-22 11:40:45ХИДРО СЛАВОВО ООД
HIDRO SLAVOVO OOD
SubjectOfActivity
Изграждане и експлоатация на малки електрически централи, производство и продажба на електроенергия, производство, пренос и разпределение на ел. енергия от МВЕЦ и други енергоносители за битови и промишлени нужди, изграждане и експлоатация на хидроенергийни, хидротехнически, промишлени и граждански обекти, проучване, проектиране, строителство, реконструкция и ремонт на електропроводни линии и трансформатори, електрически подстанции, кабелни мрежи ниско, средно и високо напрежение за енергийни и промишлени обекти, профилактика и ремонт на електрически мрежи, системи, трансформаторни станции, електрически централи от всякакъв вид, строителство, както и всякакви дейности и услуги незабранени със закон.
2011-12-22 11:40:45ЯНЧО ПЕКОВ ТАКОВ
YANCHO PEKOV TAKOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-22 11:40:45ПЕТЪР ИВАНОВ ТУНЕВ
PETAR IVANOV TUNEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-22 11:40:45КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ
KRASIMIR DIMITROV KARAIVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-22 11:40:45ЯНЧО ПЕКОВ ТАКОВ
YANCHO PEKOV TAKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-22 11:40:45ПЕТЪР ИВАНОВ ТУНЕВ
PETAR IVANOV TUNEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-22 11:40:45КАРО ТРЕЙДИНГ ООД
KARO TREYDING OOD
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ХИДРО СЛАВОВО HIDRO SLAVOVO (ЕИК: 175047919)
Check other registries about the company ХИДРО СЛАВОВО HIDRO SLAVOVO (ID: 175047919)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More