Събития с лица свързани с компанията БУЛБРОКЪРС КОНСУЛТИНГ (ЕИК: 175057308)
Events with persons connected to the company BULBROKARS KONSULTING (ID: 175057308)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175057308)
Към 2020-01-24 13:24:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 13:24:10 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-07 10:57:41КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
KOMISIYA ZA OTNEMANE NA NEZAKONNO PRIDOBITO IMUSHTESTVO
Distraint
2018-02-07 10:57:41БУЛБРОКЪРС КОНСУЛТИНГ ЕООД
BULBROKARS KONSULTING EOOD
Distraints
2018-02-07 10:57:41ФИНАНСИА ГРУП
FINANSIA GRUP
Description406
2016-11-24 13:08:49БУЛБРОКЪРС КОНСУЛТИНГ ЕООД
BULBROKARS KONSULTING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Кракра 18
2012-10-01 11:08:21БУЛБРОКЪРС КОНСУЛТИНГ ЕООД
BULBROKARS KONSULTING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шейново 7
2012-04-02 12:46:23ДЕЯН СТОЯНОВ
DEYAN STOYANOV
АВСТРИЯManager
2012-04-02 12:46:23БУЛБРОКЪРС КОНСУЛТИНГ ЕООД
BULBROKARS KONSULTING EOOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАЦИИ И АНАЛИЗИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНОФИНАНСИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА ИМ, КАПИТАЛОВАТА ИМ СТРУКТУРА, ПРОМИШЛЕНАТА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИИ УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВАИ СДЕЛКИ ПО СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НАДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО,АГЕНТСТВО И МЕНИДЖМЪНТ НА БЪЛГАРСКИИ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА;ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОНИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ, И ЗА КОЯТОНЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ/ЛИЦЕНЗИЯ/ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН, КАТО В СЛУЧАЙ,ЧЕ ЗА НЯКОЯ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ, ТО ТАКАВА ЩЕ БЪДЕИЗВЪРШЕНА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
2009-09-28 11:58:43БУЛБРОКЪРС КОНСУЛТИНГ ЕООД
BULBROKARS KONSULTING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ИВАН ВАЗОВ 30
2009-09-28 11:58:43БУЛБРОКЪРС КОНСУЛТИНГ ЕООД
BULBROKARS KONSULTING EOOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАЦИИ И АНАЛИЗИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНОФИНАНСИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА ИМ, КАПИТАЛОВАТА ИМ СТРУКТУРА, ПРОМИШЛЕНАТА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИИ УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВАИ СДЕЛКИ ПО СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НАДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО,АГЕНТСТВО И МЕНИДЖМЪНТ НА БЪЛГАРСКИИ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА;ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОНИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ, И ЗА КОЯТОНЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ/ЛИЦЕНЗИЯ/ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН, КАТО В СЛУЧАЙ,ЧЕ ЗА НЯКОЯ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ, ТО ТАКАВА ЩЕ БЪДЕИЗВЪРШЕНА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
2008-02-11 10:46:12БУЛБРОКЪРС КОНСУЛТИНГ
BULBROKARS KONSULTING
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-11 10:46:12БУЛБРОКЪРС КОНСУЛТИНГ ЕООД
BULBROKARS KONSULTING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ИВАН ВАЗОВ 30
2008-02-11 10:46:12БУЛБРОКЪРС КОНСУЛТИНГ ЕООД
BULBROKARS KONSULTING EOOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАЦИИ И АНАЛИЗИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНОФИНАНСИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА ИМ, КАПИТАЛОВАТА ИМ СТРУКТУРА, ПРОМИШЛЕНАТА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИИ УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВАИ СДЕЛКИ ПО СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НАДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО,АГЕНТСТВО И МЕНИДЖМЪНТ НА БЪЛГАРСКИИ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА;ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОНИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ, И ЗА КОЯТОНЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ/ЛИЦЕНЗИЯ/ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН, КАТО В СЛУЧАЙ,ЧЕ ЗА НЯКОЯ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ, ТО ТАКАВА ЩЕ БЪДЕИЗВЪРШЕНА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
2008-02-11 10:46:12ИВАН ДЕНЧЕВ НЕНКОВ
IVAN DENCHEV NENKOV
Manager
2008-02-11 10:46:12СТАНИМИР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
STANIMIR KRASTEV KRASTEV
Manager
2008-02-11 10:46:12ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТАТИЕВ
LYUBOMIR IVANOV EVSTATIEV
Manager
2008-02-11 10:46:12ФИНАНСИА ГРУП АД
FINANSIA GRUP AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БУЛБРОКЪРС КОНСУЛТИНГ BULBROKARS KONSULTING (ЕИК: 175057308)
Check other registries about the company БУЛБРОКЪРС КОНСУЛТИНГ BULBROKARS KONSULTING (ID: 175057308)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More