Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията РИТЪРН БГ 1 (ЕИК: 175058641)
Events with persons connected to the company RITARN BG 1 (ID: 175058641)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175058641)
Към 2019-12-15 20:16:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-15 20:16:35 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-04-24 16:58:26АКВИЛИЯ ЕООД
AKVILIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 Струмско център 24 В
2017-04-24 16:58:26Иван Мирчев Самсаров
Ivan Mirchev Samsarov
БЪЛГАРИЯManager
2017-04-24 16:58:26Иван Мирчев Самсаров
Ivan Mirchev Samsarov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-04-24 16:58:26БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД АД
BOLKAN DIVELAPMANT FOND AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
6000 Sell to: Иван Мирчев Самсаров
2017-04-24 16:58:26Иван Мирчев Самсаров
Ivan Mirchev Samsarov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
6000 Buy from: БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД АД
2014-12-29 16:30:04АКВИЛИЯ
AKVILIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-12-29 16:30:04Стефан Валентинов Петров
Stefan Valentinov Petrov
БЪЛГАРИЯManager
2014-12-29 16:30:04БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД АД
BOLKAN DIVELAPMANT FOND AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-12-29 16:30:04Иво Петров Петрушев
Ivo Petrov Petrushev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4000 Sell to: БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД АД
2014-12-29 16:30:04БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД АД
BOLKAN DIVELAPMANT FOND AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4000 Buy from: Иво Петров Петрушев
2014-05-31 12:38:47Иво Петров Петрушев
Ivo Petrov Petrushev
БЪЛГАРИЯManager
2013-05-10 10:26:47Ирена Симеонова Даскалова
Irena Simeonova Daskalova
БЪЛГАРИЯManager
2012-09-28 17:01:06АКВИЛИЯ ООД
AKVILIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Витоша 61
2012-09-28 17:01:06АКВИЛИЯ ООД
AKVILIYA OOD
SubjectOfActivity
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДРУГИ ОТПАДЪЦИ, ЧИСТОТА – СМЕТОСЪБИРАНЕ, РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, УЛИЧНО МИЕНЕ И МЕТЕНЕ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПА, ТЪРГОВИЯ С ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ, ПРЕРАБОТКА И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЗАЛЕСЯВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПОСТ И ДРУГИ ОРГАНИЧНИ ПОЧВИ, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ СИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ, РЕЦИКЛИРАНЕ НА МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ, РЕЦИКЛИРАНЕ НА СУРОВИНИ, ОБРАБОТКА НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ПРОДУКТИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, УСЛУГИ ПО ДЕПОНИРАНЕ, ИЗГАРЯНЕ И ДРУГИ МЕТОДИ НА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТВЪРДИ И ТЕЧНИ ОТПАДЪЦИ, ОБРАБОТКА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БЕЗОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ХИГИЕНА, САНИРАНЕ НА СТАРИ ОТПАДЪЦИ И НЕРЕГУЛИРАНИ СМЕТИЩА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО СЪС СУРОВИНИ И ШРОТ, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ТВЪРДИ И ТЕЧНИ ОТПАДЪЦИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СОРТИРАЩИ, РАЗРАБОТВАЩИ И ПРЕЧИСТВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ, ХИМИЧЕСКО-ФИЗИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ), КАКТО И ВСЯКО ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН. КОГАТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СА НЕОБХОДИМИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, ДЕЙНОСТТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.
2012-09-28 17:01:06Слави Орлинов Аспарухов
Slavi Orlinov Asparuhov
БЪЛГАРИЯManager
2012-09-28 17:01:06БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД
BOLKAN DIVELAPMANT FOND
БЪЛГАРИЯPartner
2012-09-28 17:01:06Калоян Йончев Нинов
Kaloyan Yonchev Ninov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД АД
2012-09-28 17:01:06БОЛКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД АД
BOLKAN DIVELAPMANT FOND AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: Калоян Йончев Нинов
2012-08-01 11:49:43Иво Петров Петрушев
Ivo Petrov Petrushev
БЪЛГАРИЯPartner
2012-08-01 11:49:43Петър Цветанов Дудуленски
Petar TSvetanov Dudulenski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: Иво Петров Петрушев
2012-08-01 11:49:43Иво Петров Петрушев
Ivo Petrov Petrushev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: Петър Цветанов Дудуленски
2009-03-14 14:04:53РИТЪРН БГ 1
RITARN BG 1
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-03-14 14:04:53РИТЪРН БГ 1 ООД
RITARN BG 1 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СОЛУНСКА 23
2009-03-14 14:04:53РИТЪРН БГ 1 ООД
RITARN BG 1 OOD
SubjectOfActivity
Консултантска дейност при сделки с недвижими имоти, покупко- продажба, наемане, отдаване под наем на недвижима собственост, извършване на строително монтажни работи, извършването на ремонтни работи, строителство на жилищни сгради, офис сгради, стопански и производствени сгради съгласно изискванията на българското законодателство, финансово-счетоводни услуги, както и всички други сделки и дейности, незабранени от закона.
2009-03-14 14:04:53Петър Цветанов Дудуленски
Petar TSvetanov Dudulenski
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-14 14:04:53Иво Петров Петрушев
Ivo Petrov Petrushev
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-14 14:04:53Иво Петров Петрушев
Ivo Petrov Petrushev
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-14 14:04:53Петър Цветанов Дудуленски
Petar TSvetanov Dudulenski
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-14 14:04:53Калоян Йончев Нинов
Kaloyan Yonchev Ninov
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата РИТЪРН БГ 1 RITARN BG 1 (ЕИК: 175058641)
Check other registries about the company РИТЪРН БГ 1 RITARN BG 1 (ID: 175058641)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate