Събития с лица свързани с компанията АВБ-2004 (ЕИК: 175080520)
Events with persons connected to the company AVB-2004 (ID: 175080520)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175080520)
Към 2020-01-23 04:25:50 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 04:25:50 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-03-23 13:46:00АВБ-2004 АД
AVB-2004 AD
SuspendProceedings
2016-02-10 15:41:10АВБ-2004 АД
AVB-2004 AD
SuspendProceedings
2011-04-27 14:42:50АВБ-2004 АД
AVB-2004 AD
DebtorBodies
2011-04-27 14:42:50АВБ-2004 АД
AVB-2004 AD
RestrictDebtorOrderPower
2011-04-27 14:42:50АВБ-2004 АД
AVB-2004 AD
CashIn
2011-04-27 14:42:50АВБ-2004 АД
AVB-2004 AD
DeclareBankrupt
2011-02-19 09:02:50ТИХОМИР НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ
TIHOMIR NIKOLOV NAYDENOV
Trustees
2010-12-14 10:50:40ТИХОМИР НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ
TIHOMIR NIKOLOV NAYDENOV
Trustees
2010-12-11 14:35:24АВБ-2004 АД
AVB-2004 AD
OpenProccedings
2010-12-11 14:35:24АВБ-2004 АД
AVB-2004 AD
GeneralSeizure
2009-04-21 15:11:34ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ ДИМИТРОВ
GEORGI APOSTOLOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-21 15:11:34ЯНИК ПАВЛОВ ГОЦЕВ
YANIK PAVLOV GOTSEV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-12-08 11:41:31АВБ-2004
AVB-2004
LegalForm
Акционерно дружество
2008-12-08 11:41:31НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ АД
NOVE-AD-HOLDING AD
SoleCapitalOwner
2008-05-26 14:48:53АВБ-2004
AVB-2004
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-05-26 14:48:53АВБ-2004 АД
AVB-2004 AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. МОСКОВСКА 43
2008-05-26 14:48:53АВБ-2004 АД
AVB-2004 AD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА , КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСИТЕ И ПРАВОТО , МАРКЕТИНГ , И МЕНИДЖМЪНТ , ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА , АГЕНТСКА И КОМИСИОННЕРСКА ДЕЙНОСТ ,КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ ,НЕЗАБРАНЕНА ИЗРИЧНО ОТ ЗАКОНА .
2008-05-26 14:48:53ВАЛТЕР НИКОЛОВ КОЛЕВ
VALTER NIKOLOV KOLEV
Representative
2008-05-26 14:48:53ВАЛТЕР НИКОЛОВ КОЛЕВ
VALTER NIKOLOV KOLEV
Director
2008-05-26 14:48:53ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЬОШЕВ
DIMITAR GEORGIEV GXOSHEV
Director
2008-05-26 14:48:53ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
Director
2008-05-26 14:48:53НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ АД
NOVE-AD-HOLDING AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АВБ-2004 AVB-2004 (ЕИК: 175080520)
Check other registries about the company АВБ-2004 AVB-2004 (ID: 175080520)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More