Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АЛФА ЦЕНТЪР (ЕИК: 175083000)
Events with persons connected to the company ALFA TSENTAR (ID: 175083000)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175083000)
Към 2019-12-07 01:26:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-07 01:26:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-27 18:14:40Ангел Стефанов Гяуров
Angel Stefanov Gyaurov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-06-27 18:14:40Ангел Стефанов Гяуров
Angel Stefanov Gyaurov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4590000 Buy from: БАЛТО- СЛАВИК ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД
2014-07-22 16:29:54АЛФА ЦЕНТЪР ЕООД
ALFA TSENTAR EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 улица Славянска 20
2014-07-22 16:29:54АЛФА ЦЕНТЪР ЕООД
ALFA TSENTAR EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 улица Славянска 20
2011-03-23 09:32:49ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС
LENDMARK HOLDINGS
Pledgors
2011-03-23 09:32:49ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС
LENDMARK HOLDINGS
SecuredClaimDebtors
2009-12-08 13:14:06АЛФА ЦЕНТЪР
ALFA TSENTAR
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-12-08 13:14:06АЛФА ЦЕНТЪР ЕООД
ALFA TSENTAR EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 улица Шейново 7
2009-12-08 13:14:06ХРИСТО ЯСЕНОВ МОСКОВ
HRISTO YASENOV MOSKOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-08 13:14:06АНГЕЛ СТЕФАНОВ ГЯУРОВ
ANGEL STEFANOV GYAUROV
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-08 13:14:06БАЛТО- СЛАВИК ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД
BALTO- SLAVIK VENCHARS LIMITID
МАЛТАSoleCapitalOwner
2009-12-08 13:14:06АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС ЕАД
ALFA DIVELOPMANTS EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
8500000 Sell to: БАЛТО- СЛАВИК ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД
2009-01-27 13:26:34ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ КАРАУЛАНОВ
LYUDMIL NIKOLAEV KARAULANOV
Manager
2009-01-27 13:26:34ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
Manager
2008-09-08 17:06:51АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС
ALFA DIVELOPMANTS
Pledgors
2008-09-08 17:06:51АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС
ALFA DIVELOPMANTS
SecuredClaimDebtors
2008-09-03 11:56:05АЛФА ЦЕНТЪР ООД
ALFA TSENTAR OOD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ВСЯКАКВИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОНСУЛТАНТСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ, И ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗИЯ/ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗА НЯКОЯ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ, ТО ТАКАВА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО.
2008-09-03 11:56:05АЛБЕНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА-ГУРКОВА
ALBENA NIKOLAEVA PETROVA-GURKOVA
Manager
2008-09-03 11:56:05ДЖЕЙ АЛЕКСАНДЪР ДЖОНСТЪН
DZHEY ALEKSANDAR DZHONSTAN
Manager
2008-09-03 11:56:05АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС ЕАД
ALFA DIVELOPMANTS EAD
Partner
2008-09-03 11:56:05БАЛТО - СЛАВИК ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД
BALTO - SLAVIK VENCHARS LIMITID
Partner
2008-06-29 10:10:45АЛФА ЦЕНТЪР ООД
ALFA TSENTAR OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 МЛАДОСТ IV БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ, сграда 5 А
2008-03-19 13:20:05АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС ЕАД
ALFA DIVELOPMANTS EAD
Pledgors
2008-03-19 13:20:05АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС ЕАД
ALFA DIVELOPMANTS EAD
SecuredClaimDebtors
2008-03-19 13:20:05БАЛТО СЛАВИК ВЕНЧЪРС ЛИМИТЕД
BALTO SLAVIK VENCHARS LIMITED
PledgeCreditors
2008-02-20 09:57:23АЛФА ЦЕНТЪР
ALFA TSENTAR
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-02-20 09:57:23АЛФА ЦЕНТЪР ООД
ALFA TSENTAR OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ШЕЙНОВО 7 ет.1
2008-02-20 09:57:23АЛФА ЦЕНТЪР ООД
ALFA TSENTAR OOD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ВСЯКАКВИ РАЗРЕШЕНИОТ ЗАКОНА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОНСУЛТАНСКАИ ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКАДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ,И ЗА КОЯТО НЕ С ЕИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНАРАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗИЯ/ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН.В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗА НЯКОЯ ОТ ГОРЕ ИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ, ТО ТАКАВА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНАСЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО.
2008-02-20 09:57:23АЛБЕНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА-ГУРКОВА
ALBENA NIKOLAEVA PETROVA-GURKOVA
Manager
2008-02-20 09:57:23ДЖЕЙ АЛЕКСАНДЪР ДЖОНСЪН
DZHEY ALEKSANDAR DZHONSAN
Manager
2008-02-20 09:57:23АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС ЕАД
ALFA DIVELOPMANTS EAD
Partner
2008-02-20 09:57:23БАЛТОН-СЛАВИК ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД
BALTON-SLAVIK VENCHARS LIMITID
Partner

Проверки в други регистри за фирмата АЛФА ЦЕНТЪР ALFA TSENTAR (ЕИК: 175083000)
Check other registries about the company АЛФА ЦЕНТЪР ALFA TSENTAR (ID: 175083000)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate