Събития с лица свързани с компанията ПЯСЪЧНИ КАРИЕРИ (ЕИК: 175092437)
Events with persons connected to the company PYASACHNI KARIERI (ID: 175092437)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175092437)
Към 2020-02-29 03:37:53 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 03:37:53 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-11-07 11:14:49ПЪТИНЖЕНЕРИНГ
PATINZHENERING
Distraints
2014-03-19 11:16:00ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
OBEDINENA BALGARSKA BANKA AD
Distraints
2014-03-19 11:07:43ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
OBEDINENA BALGARSKA BANKA AD
Distraints
2014-03-13 09:34:29МИЛА ТИЛКОВА ПРОЙЧЕВА
MILA TILKOVA PROYCHEVA
Description406
2014-03-13 09:19:45ТРАЙКО ГЕОРГИЕВ ПРОЙЧЕВ
TRAYKO GEORGIEV PROYCHEV
Description406
2009-09-25 16:06:47И НОВАЛИС
I NOVALIS
Distraints
2009-09-25 11:52:31ТРАЙКО ГЕОРГИЕВ ПРОЙЧЕВ
TRAYKO GEORGIEV PROYCHEV
Description406
2009-06-29 18:36:56КРАСИМИРА ХРИСТОВА ПАВЛОВА
KRASIMIRA HRISTOVA PAVLOVA
Distraints
2009-06-26 18:54:41ТРАЙКО ГЕОРГИЕВ ПРОЙЧЕВ
TRAYKO GEORGIEV PROYCHEV
Description406
2008-11-10 17:15:15ПЯСЪЧНИ КАРИЕРИ ООД
PYASACHNI KARIERI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велинград ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1
2008-11-10 17:15:15МИЛА ТИЛКОВА ПРОЙЧЕВА
MILA TILKOVA PROYCHEVA
Manager
2008-11-10 17:15:15МИЛА ТИЛКОВА ПРОЙЧЕВА
MILA TILKOVA PROYCHEVA
Partner
2008-11-10 17:15:15ТРАЙКО ГЕОРГИЕВ ПРОЙЧЕВ
TRAYKO GEORGIEV PROYCHEV
Partner
2008-11-10 17:15:15РУЖДИ МЕХМЕДФИКРИ ИСМАИЛ- - 1000лв., ХЮСЕИН МУСА КУЛОВ - - 1000лв., ДИМИТЪР ЗЛАТИНОВ ХРУСАФОВ-1000лв.
RUZHDI MEHMEDFIKRI ISMAIL- - 1000lv., HYUSEIN MUSA KULOV - - 1000lv., DIMITAR ZLATINOV HRUSAFOV-1000lv.
ShareTransfer
3000 Sell to: ТРАЙКО ГЕОРГИЕВ ПРОЙЧЕВ - - 2000лв.., МИЛА ТИЛКОВА ПРОИЧЕВА - 1000лв.
2008-11-10 17:15:15ТРАЙКО ГЕОРГИЕВ ПРОЙЧЕВ - - 2000лв.., МИЛА ТИЛКОВА ПРОИЧЕВА - 1000лв.
TRAYKO GEORGIEV PROYCHEV - - 2000lv.., MILA TILKOVA PROICHEVA - 1000lv.
ShareTransfer
3000 Buy from: РУЖДИ МЕХМЕДФИКРИ ИСМАИЛ- - 1000лв., ХЮСЕИН МУСА КУЛОВ - - 1000лв., ДИМИТЪР ЗЛАТИНОВ ХРУСАФОВ-1000лв.
2008-04-04 09:16:21ПЯСЪЧНИ КАРИЕРИ
PYASACHNI KARIERI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-04 09:16:21ПЯСЪЧНИ КАРИЕРИ ООД
PYASACHNI KARIERI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ул. ИЛИЯНСКО ШОСЕ 8
2008-04-04 09:16:21ПЯСЪЧНИ КАРИЕРИ ООД
PYASACHNI KARIERI OOD
SubjectOfActivity
ДОБИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ,РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ,ИЗГРАЖДАНЕ НА ДИГИ В РЕЧНИТЕ КОРИТА И ЗАЩИТНИ СЪОРАЖЕНИЯ,КОНСУЛТАНТСКА,ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА,КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-04-04 09:16:21ТРАЙКО ГЕОРГИЕВ ПРОЙЧЕВ
TRAYKO GEORGIEV PROYCHEV
Manager
2008-04-04 09:16:21ДИМИТЪР ЗЛАТИНОВ ХРУСАФОВ
DIMITAR ZLATINOV HRUSAFOV
Manager
2008-04-04 09:16:21ДИМИТЪР ЗЛАТИНОВ ХРУСАФОВ
DIMITAR ZLATINOV HRUSAFOV
Partner
2008-04-04 09:16:21ТРАЙКО ГЕОРГИЕВ ПРОЙЧЕВ
TRAYKO GEORGIEV PROYCHEV
Partner
2008-04-04 09:16:21РУЖДИ МЕХМЕДФИКРИ ИСМАИЛ
RUZHDI MEHMEDFIKRI ISMAIL
Partner
2008-04-04 09:16:21ХЮСЕИН МУСА КУЛОВ
HYUSEIN MUSA KULOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ПЯСЪЧНИ КАРИЕРИ PYASACHNI KARIERI (ЕИК: 175092437)
Check other registries about the company ПЯСЪЧНИ КАРИЕРИ PYASACHNI KARIERI (ID: 175092437)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More