Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА (ЕИК: 175092750)
Events with persons connected to the company DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN TSENTAR TOKUDA (ID: 175092750)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175092750)
Към 2019-12-15 21:49:02 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-15 21:49:02 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-18 10:17:32АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА ЕАД
ADZHIBADEM SITI KLINIK DIAGNOSTICHNO - KONSULTATIVEN TSENTAR TOKUDA EAD
SubjectOfActivity
Извършване на профилактика, диагностика, консултации, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, предписание на лекарства, превързочни материали, медицински пособия, лабораторни и други диагностични изследвания, определяне на вида и обема на домашни грижи и помощ на болни, извършване на експертиза на временна нетрудоспособност, извършване на съдебно медицинска експертиза, наблюдение и медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контрол и грижи за физическото развитие и психическото развитие на лица под 18 години, извършване на дейности по здравна промоция, трудова медицина и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на медицински действия и манипулации под контрола и дейността на дружеството, издаване на документи, свързани с горепосочената дейност; извършване на дейности по асистираната репродукция, включващи използване на медицински методи за оплождане на яйцеклетка, която се намира във или извън тялото на жената, вземане, експертиза, обработка, етикетиране, предоставяне, транспортиране и съхраняване на яйцеклетки, сперматозоиди или зиготи, вземане на яйцеклетка от една жена и нейното поставяне в тялото на същата жена, вземане на яйцеклетка от една жена и нейното поставяне в тялото на друга жена и други медицински дейности, разрешени от закона.
2018-01-17 16:12:40Билал Демирлер
Bilal Demirler
ТУРЦИЯDirector
2017-10-11 10:51:50АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ЕАД
ADZHIBADEM SITI KLINIK EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-03-02 17:53:44Ангел Иванов Ангелов
Angel Ivanov Angelov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-11-08 13:32:19Венелина Филипова Атанасова
Venelina Filipova Atanasova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-11-08 13:32:19Елизабет Андонова Стоянова
Elizabet Andonova Stoyanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-11-08 13:32:19Венелина Филипова Атанасова
Venelina Filipova Atanasova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-14 16:44:04Илиан Георгиев Григоров
Ilian Georgiev Grigorov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-06-14 16:44:04Веселина Стоянова Колева – Топова
Veselina Stoyanova Koleva – Topova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-14 16:44:04Елизабет Андонова Стоянова
Elizabet Andonova Stoyanova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-14 16:44:04Димитър Атанасов Николов
Dimitar Atanasov Nikolov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-14 16:44:04Галина Иванова Недялкова
Galina Ivanova Nedyalkova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-14 16:44:04Илиан Георгиев Григоров
Ilian Georgiev Grigorov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-14 16:44:04Явор Николаев Дренски
YAvor Nikolaev Drenski
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-14 16:44:04Георги Василев Симеонов
Georgi Vasilev Simeonov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-05-19 11:18:06Румяна Райчева Асенова
Rumyana Raycheva Asenova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-01-05 17:13:14ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА
DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN TSENTAR TOKUDA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2016-01-05 17:13:14„ТОКУШУКАЙ-СОФИЯ” EOOД
„TOKUSHUKAY-SOFIYA” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-07-21 17:16:44Елизабет Андонова Стоянова
Elizabet Andonova Stoyanova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-07-21 17:16:44Димитър Стоянов Вучев
Dimitar Stoyanov Vuchev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-09-24 15:13:28Галина Иванова Недялкова
Galina Ivanova Nedyalkova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-09-24 15:13:28Веселина Стоянова Колева – Топова
Veselina Stoyanova Koleva – Topova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-07-24 16:22:43Ержeбет Ева Лейк
Erzhebet Eva Leyk
УНГАРИЯSupervisor
2013-08-06 15:48:42Ейджи Йошида
Eydzhi Yoshida
Supervisor
2012-01-18 17:56:32Такао Сузуки
Takao Suzuki
ЯПОНИЯBoardManager2
2012-01-18 17:56:32Елизабет Андонова Стоянова
Elizabet Andonova Stoyanova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-01-18 17:56:32Явор Николаев Дренски
YAvor Nikolaev Drenski
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-01-18 17:56:32Оно Тору
Ono Toru
ЯПОНИЯBoardManager2
2012-01-18 17:56:32Панагиотис Котис
Panagiotis Kotis
ГЪРЦИЯBoardManager2
2012-01-18 17:56:32Атанас Радинов Радинов
Atanas Radinov Radinov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-01-18 17:56:32Катсуюки Носо
Katsuyuki Noso
ЯПОНИЯSupervisor
2012-01-18 17:56:32Интернешънъл Хоспитал Сървис Ко.
Interneshanal Hospital Sarvis Ko.
ЯПОНИЯSupervisor
2009-02-23 16:08:12ЕИДЖИ ЙОШИДА
EIDZHI YOSHIDA
Supervisor
2009-02-23 15:59:52ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА
DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN TSENTAR TOKUDA
LegalForm
Акционерно дружество
2009-02-23 15:59:52ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА АД
DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN TSENTAR TOKUDA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Н. Й. ВАПЦАРОВ 51Б
2009-02-23 15:59:52ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА АД
DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN TSENTAR TOKUDA AD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, КОНСУЛТАЦИИ, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ, ПРЕДПИСАНИЕ НА ЛЕКАРСТВА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ, ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА И ОБЕМА НА ДОМАШНИ ГРИЖИ И ПОМОЩ НА БОЛНИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗА НА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪДЕБНО МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА, НАБЛЮДЕНИЕ И МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО, НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ, ТРУДОВА МЕДИЦИНА И ПРОФИЛАКТИКА, ВКЛ.ПРОФОЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ, НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙСТВИЯ И МАНИПУЛАЦИИ ПОД КОНТРОЛА И ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ГОРЕПОСОЧЕНАТА ДЕЙНОСТ.
2009-02-23 15:59:52ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
GEORGI VASILEV SIMEONOV
Representative
2009-02-23 15:59:52ГАЛИНА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
GALINA IVANOVA NEDYALKOVA
BoardManager2
2009-02-23 15:59:52ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
GEORGI VASILEV SIMEONOV
BoardManager2
2009-02-23 15:59:52ИРИНА КУНЧЕВА ПЪРВАНОВА
IRINA KUNCHEVA PARVANOVA
BoardManager2
2009-02-23 15:59:52ДИМИТЪР ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ
DIMITAR DOBREV GEORGIEV
BoardManager2
2009-02-23 15:59:52ИВО СПАСОВ ПЕТРОВ
IVO SPASOV PETROV
BoardManager2
2009-02-23 15:59:52ТОКУШУКАЙ-СОФИЯ
TOKUSHUKAY-SOFIYA
Supervisor
2009-02-23 15:59:52ТОРАО ТОКУДА
TORAO TOKUDA
Supervisor
2009-02-23 15:59:52ТАКАО СУЗУКИ
TAKAO SUZUKI
Supervisor
2009-02-23 15:59:52ТОКУДА БАНК
TOKUDA BANK
Supervisor
2009-02-23 15:59:52САТОРУ НАКАГАМИ
SATORU NAKAGAMI
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN TSENTAR TOKUDA (ЕИК: 175092750)
Check other registries about the company ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN TSENTAR TOKUDA (ID: 175092750)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate