Събития с лица свързани с компанията КОНСОРЦИУМ ВИЛИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ (ЕИК: 175102746)
Events with persons connected to the company KONSORTSIUM VILIS INTERNESHANAL (ID: 175102746)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175102746)
Към 2020-06-04 20:33:11 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 20:33:11 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-11 16:43:00ТЕРЕКС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД
TEREKS KORPOREYSHAN EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София бул.ВИТОША 150 Д
2016-11-11 16:43:00ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ КАПИТАНСКИ
LYUBOMIR MIHAYLOV KAPITANSKI
БЪЛГАРИЯManager
2016-11-11 16:43:00ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ КАПИТАНСКИ
LYUBOMIR MIHAYLOV KAPITANSKI
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-11-11 16:43:00ПЕТКО РУМЕНОВ ПАВЛОВ
PETKO RUMENOV PAVLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ КАПИТАНСКИ
2016-11-11 16:43:00ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ КАПИТАНСКИ
LYUBOMIR MIHAYLOV KAPITANSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ПЕТКО РУМЕНОВ ПАВЛОВ
2016-01-06 12:21:13ТЕРЕКС КОРПОРЕЙШЪН
TEREKS KORPOREYSHAN
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-01-06 12:21:13ТЕРЕКС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД
TEREKS KORPOREYSHAN EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 266 А
2016-01-06 12:21:13ПЕТКО РУМЕНОВ ПАВЛОВ
PETKO RUMENOV PAVLOV
БЪЛГАРИЯManager
2016-01-06 12:21:13ПЕТКО РУМЕНОВ ПАВЛОВ
PETKO RUMENOV PAVLOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-01-06 12:21:13МАРИЯ ВОЛОДИНА ИВАНОВА
MARIYA VOLODINA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 300 Sell to: ПЕТКО РУМЕНОВ ПАВЛОВ
2016-01-06 12:21:13ПЕТКО РУМЕНОВ ПАВЛОВ
PETKO RUMENOV PAVLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 300 Buy from: МАРИЯ ВОЛОДИНА ИВАНОВА
2016-01-06 12:21:13ВОЛОДЯ ИВАНОВ ИВАНОВ
VOLODYA IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 200 Sell to: ПЕТКО РУМЕНОВ ПАВЛОВ
2016-01-06 12:21:13ПЕТКО РУМЕНОВ ПАВЛОВ
PETKO RUMENOV PAVLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 200 Buy from: ВОЛОДЯ ИВАНОВ ИВАНОВ
2016-01-06 12:21:13ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ
INTER FINANS HOLDING
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 500 Sell to: ПЕТКО РУМЕНОВ ПАВЛОВ
2016-01-06 12:21:13ПЕТКО РУМЕНОВ ПАВЛОВ
PETKO RUMENOV PAVLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 500 Buy from: ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ
2015-08-04 11:33:22МАРИЯ ВОЛОДИНА ИВАНОВА
MARIYA VOLODINA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2015-08-04 11:33:22ВОЛОДЯ ИВАНОВ ИВАНОВ
VOLODYA IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-08-04 11:33:22„ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ” ЕАД
„INTER FINANS HOLDING” EAD
БЪЛГАРИЯPartner
2015-08-04 11:33:22ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ
EMIL VLADIMIROV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Sell to: МАРИЯ ВОЛОДИНА ИВАНОВА
2015-08-04 11:33:22МАРИЯ ВОЛОДИНА ИВАНОВА
MARIYA VOLODINA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Buy from: ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ
2015-08-04 11:33:22ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ
EMIL VLADIMIROV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Sell to: ВОЛОДЯ ИВАНОВ ИВАНОВ
2015-08-04 11:33:22ВОЛОДЯ ИВАНОВ ИВАНОВ
VOLODYA IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Buy from: ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ
2015-08-04 11:33:22ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ
EMIL VLADIMIROV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Sell to: „ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ” ЕАД
2015-08-04 11:33:22„ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ” ЕАД
„INTER FINANS HOLDING” EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Buy from: ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ
2015-03-24 11:52:54ТЕРЕКС КОРПОРЕЙШЪН ООД
TEREKS KORPOREYSHAN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 бул. Св. Климент Охридски 65А
2015-03-24 11:52:54Мария Володина Иванова
Mariya Volodina Ivanova
БЪЛГАРИЯPartner
2015-03-24 11:52:54Володя Иванов Иванов
Volodya Ivanov Ivanov
БЪЛГАРИЯPartner
2015-03-24 11:52:54Емил Владимиров Иванов
Emil Vladimirov Ivanov
БЪЛГАРИЯPartner
2015-03-24 11:52:54„ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ” ЕАД
„INTER FINANS HOLDING” EAD
БЪЛГАРИЯPartner
2015-03-24 11:52:54Мария Володина Иванова
Mariya Volodina Ivanova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1600 Sell to: Емил Владимиров Иванов
2015-03-24 11:52:54Емил Владимиров Иванов
Emil Vladimirov Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1600 Buy from: Мария Володина Иванова
2015-03-24 11:52:54Володя Иванов Иванов
Volodya Ivanov Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Sell to: „ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ” ЕАД
2015-03-24 11:52:54„ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ” ЕАД
„INTER FINANS HOLDING” EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Buy from: Володя Иванов Иванов
2014-11-05 18:46:54ТЕРЕКС КОРПОРЕЙШЪН
TEREKS KORPOREYSHAN
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2014-11-05 18:46:54ТЕРЕКС КОРПОРЕЙШЪН ООД
TEREKS KORPOREYSHAN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 мест.ПОЛИГОНА 5 2
2014-11-05 18:46:54Володя Иванов Иванов
Volodya Ivanov Ivanov
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-05 18:46:54Мария Володина Иванова
Mariya Volodina Ivanova
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-05 18:46:54Володя Иванов Иванов
Volodya Ivanov Ivanov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-11-05 18:46:54Володя Иванов Иванов
Volodya Ivanov Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Мария Володина Иванова
2014-11-05 18:46:54Мария Володина Иванова
Mariya Volodina Ivanova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Володя Иванов Иванов
2013-04-02 13:58:11КОНСОРЦИУМ ВИЛИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
KONSORTSIUM VILIS INTERNESHANAL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 мест.ПОЛИГОНА 5 2
2013-04-02 13:58:11КОНСОРЦИУМ ВИЛИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
KONSORTSIUM VILIS INTERNESHANAL EOOD
SubjectOfActivity
Търговско представителство и посредничество, бартерни, реекспортни, комисионни сделки и лизинг, търговия, внос, поддръжка и сделки с мебели, обзавеждане, спортно оборудване, визуално-обучителни материали, играчки и книги, търговска дейност, спедиционни и превозни сделки, сделки с недвижими имоти, внос и износ на стоки, търговия с петрол, петролни продукти и деривати, външно търговска дейност, експорт, импорт и реекспорт на всякакъв вид стоки, и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.
2013-04-02 13:58:11Иван Христов Иванов
Ivan Hristov Ivanov
БЪЛГАРИЯManager
2013-04-02 13:58:11Володя Иванов Иванов
Volodya Ivanov Ivanov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-04-02 13:58:11„АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ООД
„AVTO INZHENERING HOLDING GRUP” OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Володя Иванов Иванов
2013-04-02 13:58:11Володя Иванов Иванов
Volodya Ivanov Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ООД
2009-06-09 14:45:48КОНСОРЦИУМ ВИЛИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
KONSORTSIUM VILIS INTERNESHANAL
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-06-09 14:45:48АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-06-09 14:45:48ЕТ ИНТЕЛЕКТ - СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА
ET INTELEKT - STOYANKA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
2009-06-09 14:45:48АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ЕТ ИНТЕЛЕКТ - СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА
2008-01-28 15:05:55КОНСОРЦИУМ ВИЛИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
KONSORTSIUM VILIS INTERNESHANAL
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-28 15:05:55КОНСОРЦИУМ ВИЛИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
KONSORTSIUM VILIS INTERNESHANAL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СТАРА ПЛАНИНА 31-33
2008-01-28 15:05:55КОНСОРЦИУМ ВИЛИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
KONSORTSIUM VILIS INTERNESHANAL EOOD
SubjectOfActivity
Търговско представителство и посредничество, бартерни, реекспортни, компесационни, комисионни сделки и лизинг, търговия, внос, поддръжка и сделки с мебели, обзавеждане0 спортно оборудване, визуално-обучителни материали, играчки и книги, търговска дейност, спедиционни и превозни сделки, сделки с недвижими имоти, внос и износ на стоки, и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.
2008-01-28 15:05:55РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
ROSEN MARIANOV MARINOV
Manager
2008-01-28 15:05:55ЕТ ИНТЕЛЕКТ - СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА
ET INTELEKT - STOYANKA GEORGIEVA
Partner
2008-01-28 15:05:55АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP OOD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата КОНСОРЦИУМ ВИЛИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ KONSORTSIUM VILIS INTERNESHANAL (ЕИК: 175102746)
Check other registries about the company КОНСОРЦИУМ ВИЛИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ KONSORTSIUM VILIS INTERNESHANAL (ID: 175102746)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More