Събития с лица свързани с компанията КОНЪР СЕКЮРИТИ (ЕИК: 175109630)
Events with persons connected to the company KONAR SEKYURITI (ID: 175109630)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175109630)
Към 2020-06-04 19:33:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 19:33:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-11-04 13:00:28ГАРД ТРЕЖЪР
GARD TREZHAR
TransformingCompany
2010-11-04 13:00:28ПОЛАРИС-2000
POLARIS-2000
TransformingCompany
2010-11-04 13:00:28ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ДАГА ПОЛИС
HOLDINGOVA KOMPANIYA DAGA POLIS
TransformingCompany
2010-11-04 13:00:28КОНЪР СЕКЮРИТИ
KONAR SEKYURITI
TransformingCompany
2010-11-04 13:00:28СПЕЦИАЛИЗИРАНА АГЕНЦИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР СКАЛА
SPETSIALIZIRANA AGENTSIYA ZA PSIHOLOGICHESKI PODBOR SKALA
TransformingCompany
2010-11-04 13:00:28АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС
AGENTSIYA DAGA POLIS
Successor703
2010-06-09 14:16:47АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС
AGENTSIYA DAGA POLIS
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2008-09-09 14:44:23ДОБРОЛЮБ КОНСТАНТИНОВ ВЕЛЕВ
DOBROLYUB KONSTANTINOV VELEV
BoardManager2
2008-01-17 09:35:03КОНЪР СЕКЮРИТИ
KONAR SEKYURITI
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-01-17 09:35:03КОНЪР СЕКЮРИТИ ЕАД
KONAR SEKYURITI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 НИКОЛА ПЕТКОВ 45А
2008-01-17 09:35:03КОНЪР СЕКЮРИТИ ЕАД
KONAR SEKYURITI EAD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНТСКА,МЕНИДЖЪРСКА,БИЗНЕС-ОЦЕНИТЕЛСКА,ПРОУЧВАТЕЛНА,ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛСКА,ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ,ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ВСТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ,КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-01-17 09:35:03КРАСИМИР ЙОРДАНОВ СТОЙКОВ
KRASIMIR YORDANOV STOYKOV
Representative
2008-01-17 09:35:03ТОДОР ИВАНОВ ЖИВКОВ
TODOR IVANOV ZHIVKOV
Representative
2008-01-17 09:35:03СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
SILVIYA DIMITROVA GRIGOROVA
Representative
2008-01-17 09:35:03ТОДОР ИВАНОВ ЖИВКОВ
TODOR IVANOV ZHIVKOV
BoardManager2
2008-01-17 09:35:03КРАСИМИР ЙОРДАНОВ СТОЙКОВ
KRASIMIR YORDANOV STOYKOV
BoardManager2
2008-01-17 09:35:03СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
SILVIYA DIMITROVA GRIGOROVA
BoardManager2
2008-01-17 09:35:03ИВАН НИКОЛОВ ПЕНЕВ
IVAN NIKOLOV PENEV
Supervisor
2008-01-17 09:35:03ИВАН БОРИСОВ ДОЙЧЕВ
IVAN BORISOV DOYCHEV
Supervisor
2008-01-17 09:35:03ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
GEORGI DIMITROV YANAKIEV
Supervisor
2008-01-17 09:35:03Георги Каменов Ананиев
Georgi Kamenov Ananiev
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата КОНЪР СЕКЮРИТИ KONAR SEKYURITI (ЕИК: 175109630)
Check other registries about the company КОНЪР СЕКЮРИТИ KONAR SEKYURITI (ID: 175109630)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More