Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ИНВЕСТСТРОЙ БИЛД (ЕИК: 175110682)
Events with persons connected to the company INVESTSTROY BILD (ID: 175110682)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175110682)
Към 2019-12-10 08:02:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-10 08:02:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-06-28 15:42:02ИВАНКА ЕВЛОГИЕВА ИЛИЕВА
IVANKA EVLOGIEVA ILIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-28 15:42:02КАТЯ СТОЯНОВА ДРИНОВА
KATYA STOYANOVA DRINOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-26 13:16:48ЕМИЛИЯ ЦВЕТАНОВА МЛАДЕНОВА - БОЖИЛОВА
EMILIYA TSVETANOVA MLADENOVA - BOZHILOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-09-26 15:03:32ИНВЕСТБАНК
INVESTBANK
AtPawnCreditors
2011-02-25 16:12:43ИНВЕСТСТРОЙ БИЛД
INVESTSTROY BILD
LegalForm
Акционерно дружество
2011-02-25 16:12:43ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КОЛАРОВ
PETAR YORDANOV KOLAROV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-25 16:12:43ЗЪРНОБАЗА ЧЕРНЕВО ЕООД
ZARNOBAZA CHERNEVO EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-02-10 10:37:47ИНВЕСТСТРОЙ БИЛД ЕАД
INVESTSTROY BILD EAD
DebtorOverSecureClaims
2011-02-10 10:37:47ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD
AtPawnCreditors
2010-01-27 17:37:17ТОДОР МИРЧЕВ ТОДОРОВ
TODOR MIRCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-01-27 17:37:17ТОДОР МИРЧЕВ ТОДОРОВ
TODOR MIRCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-27 17:37:17ЗЪРНОБАЗА ЧЕРНЕВО ЕООД
ZARNOBAZA CHERNEVO EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-27 17:37:17КИРИЛ АТАНАСОВ ТОНОЗЛИЕВ
KIRIL ATANASOV TONOZLIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-27 17:37:17ЗЪРНОБАЗА ЧЕРНЕВО ЕООД
ZARNOBAZA CHERNEVO EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-12-18 13:15:06ИНВЕСТСТРОЙ БИЛД
INVESTSTROY BILD
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2009-12-18 13:15:06ИНВЕСТСТРОЙ БИЛД ЕАД
INVESTSTROY BILD EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. България 83А
2009-12-18 13:15:06НИКОЛАЙ РАЙЧЕВ БАКРАЧЕВ
NIKOLAY RAYCHEV BAKRACHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-12-18 13:15:06НИКОЛАЙ РАЙЧЕВ БАКРАЧЕВ
NIKOLAY RAYCHEV BAKRACHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-18 13:15:06ПРОСПЪР КЪМПАНИ
PROSPAR KAMPANI
ГИБРАЛТАРDirector
2009-12-18 13:15:06ПРОСПЪР КЪМПАНИ ЛТД
PROSPAR KAMPANI LTD
ГИБРАЛТАРSoleCapitalOwner
2009-12-18 13:15:06АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ALEKSANDAR ASENOV ALEKSANDROV
Director
2009-12-18 13:15:06ПРОСПЪР КЪМПАНИ ЛТД
PROSPAR KAMPANI LTD
ГИБРАЛТАРDirector
2009-12-18 13:15:06ПРОСПЪР КЪМПАНИ ЛТД
PROSPAR KAMPANI LTD
ГИБРАЛТАРSoleCapitalOwner
2008-05-17 09:51:59ИНВЕСТСТРОЙ БИЛД
INVESTSTROY BILD
LegalForm
Акционерно дружество
2008-05-17 09:51:59ИНВЕСТСТРОЙ БИЛД АД
INVESTSTROY BILD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. ТОТЛЕБЕН 34
2008-05-17 09:51:59ИНВЕСТСТРОЙ БИЛД АД
INVESTSTROY BILD AD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКО- ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ВСЯКА ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2008-05-17 09:51:59ВЛАДИМИР САШОВ МАРИНКОВ
VLADIMIR SASHOV MARINKOV
Representative
2008-05-17 09:51:59НИКОЛА ЙЕРЕМИЕВ СЕДЯНКОВ
NIKOLA YEREMIEV SEDYANKOV
Representative
2008-05-17 09:51:59ВЛАДИМИР САШОВ МАРИНКОВ
VLADIMIR SASHOV MARINKOV
Director
2008-05-17 09:51:59НИКОЛА ЙЕРЕМИЕВ СЕДЯНКОВ
NIKOLA YEREMIEV SEDYANKOV
Director
2008-05-17 09:51:59АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ALEKSANDAR ASENOV ALEKSANDROV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ИНВЕСТСТРОЙ БИЛД INVESTSTROY BILD (ЕИК: 175110682)
Check other registries about the company ИНВЕСТСТРОЙ БИЛД INVESTSTROY BILD (ID: 175110682)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate