Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ВИЛНО СЕЛИЩЕ АКЛАДИ (ЕИК: 175114666)
Events with persons connected to the company VILNO SELISHTE AKLADI (ID: 175114666)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175114666)
Към 2019-12-07 01:34:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-07 01:34:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-07 15:54:58ВИЛНО СЕЛИЩЕ АКЛАДИ ЕАД
VILNO SELISHTE AKLADI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. “Витоша” №16, ет.1, ап.2
2017-04-12 15:58:43МТ Проджект ЕООД
MT Prodzhekt EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-05-11 16:13:45ВИЛНО СЕЛИЩЕ АКЛАДИ ЕАД
VILNO SELISHTE AKLADI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Фритьоф Нансен 11-13
2014-07-09 17:24:36ВИВИД ПИ ДЖИ
VIVID PI DZHI
TransformingCompany
2014-07-09 17:24:36ВИЛНО СЕЛИЩЕ АКЛАДИ
VILNO SELISHTE AKLADI
Successor703
2014-05-20 11:53:19ЛАТИНКА ТОДОРОВА КЬОСЕВА
LATINKA TODOROVA KXOSEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-05-20 11:53:19ЛАТИНКА ТОДОРОВА КЬОСЕВА
LATINKA TODOROVA KXOSEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-10 14:51:37АТП СЪРВИСИЗ
ATP SARVISIZ
TransformingCompany
2013-09-10 14:51:37ВИЛНО СЕЛИЩЕ АКЛАДИ
VILNO SELISHTE AKLADI
Successor703
2012-02-10 16:52:42Полина Валентинова Борисова
Polina Valentinova Borisova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-02-10 16:52:42Полина Валентинова Борисова
Polina Valentinova Borisova
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-17 15:24:13МЕГЛЕНА АНТОНОВА ТУШЕВА
MEGLENA ANTONOVA TUSHEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-05-17 15:24:13ИМОТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
IMOTI MENIDZHMANT OOD
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-17 15:24:13МТ ПРОДЖЕКТ ЕООД
MT PRODZHEKT EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-17 15:24:13МЕГЛЕНА АНТОНОВА ТУШЕВА
MEGLENA ANTONOVA TUSHEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-28 18:12:22ВИЛНО СЕЛИЩЕ АКЛАДИ ЕАД
VILNO SELISHTE AKLADI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. Позитано 11а
2011-02-28 18:12:22Ломпок Инвестмънтс Лимитид
Lompok Investmants Limitid
КИПЪРSoleCapitalOwner
2010-09-29 16:53:09ВИЛНО СЕЛИЩЕ АКЛАДИ
VILNO SELISHTE AKLADI
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2010-09-29 16:53:09Георги Стефанов Пулев
Georgi Stefanov Pulev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-09-29 16:53:09РОСИЦА МИЛКОВА ЛИСИЧКОВА
ROSITSA MILKOVA LISICHKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-09-29 16:53:09Георги Стефанов Пулев
Georgi Stefanov Pulev
БЪЛГАРИЯDirector
2010-09-29 16:53:09„АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД
„ALFA FINANS HOLDING” AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-04-23 15:56:38ВИЛНО СЕЛИЩЕ АКЛАДИ АД
VILNO SELISHTE AKLADI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ИВАН ВАЗОВ 30
2009-04-15 16:53:10ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-15 16:53:10ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-08 14:26:29ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА ДИКАНСКА
EVGENIYA VASILEVA DIKANSKA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-08 14:26:29ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА ДИКАНСКА
EVGENIYA VASILEVA DIKANSKA
БЪЛГАРИЯDirector
2008-06-28 13:39:37ВИЛНО СЕЛИЩЕ АКЛАДИ АД
VILNO SELISHTE AKLADI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 МЛАДОСТ IV БИСНЕС ПАРК СОФИЯ, сграда 5 А
2008-04-15 09:32:32ВИЛНО СЕЛИЩЕ АКЛАДИ
VILNO SELISHTE AKLADI
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-15 09:32:32ВИЛНО СЕЛИЩЕ АКЛАДИ АД
VILNO SELISHTE AKLADI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ШЕЙНОВО 7 ет.1
2008-04-15 09:32:32ВИЛНО СЕЛИЩЕ АКЛАДИ АД
VILNO SELISHTE AKLADI AD
SubjectOfActivity
РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ИНВЕСТЦИИТЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСУГИ,СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО,ПОДДРЪЖКАТА И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ,КОНСУЛТАНТСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ,КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ(ЛИЦЕНЗИЯ)ОТ ДТРЖАВЕН ОРГАН
2008-04-15 09:32:32ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА ДИКАНСКА
EVGENIYA VASILEVA DIKANSKA
Representative
2008-04-15 09:32:32ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ КАРАУЛАНОВ
LYUDMIL NIKOLAEV KARAULANOV
Director
2008-04-15 09:32:32ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА ДИКАНСКА
EVGENIYA VASILEVA DIKANSKA
Director
2008-04-15 09:32:32ТЕОДОР ИВАНОВ ЗАХОВ
TEODOR IVANOV ZAHOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ВИЛНО СЕЛИЩЕ АКЛАДИ VILNO SELISHTE AKLADI (ЕИК: 175114666)
Check other registries about the company ВИЛНО СЕЛИЩЕ АКЛАДИ VILNO SELISHTE AKLADI (ID: 175114666)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate