Събития с лица свързани с компанията МЕДИКУСФАРМА (ЕИК: 175117730)
Events with persons connected to the company MEDIKUSFARMA (ID: 175117730)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175117730)
Към 2020-01-18 17:52:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 17:52:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-06-26 17:06:32МЕДИКУСФАРМА ООД
MEDIKUSFARMA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ул.НЕРАЗДЕЛНИ 2
2008-06-26 16:45:17МЕДИКУСФАРМА
MEDIKUSFARMA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-06-26 16:45:17МЕДИКУСФАРМА ООД
MEDIKUSFARMA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. МАКЕДОНИЯ 12, партер
2008-06-26 16:45:17МЕДИКУСФАРМА ООД
MEDIKUSFARMA OOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ,РЕКЛАМНА,ИЗЛОЖБЕНА,ПРОИВОДСТВО,ТУРИСТИЧЕСКА,ХОТЕЛИЕРСКА,СЕРВИЗНА, РЕКЛАМНА,КОМИСИОННА,СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ,КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-06-26 16:45:17МАРИН ВАСИЛЕВ ПЕНКОВ
MARIN VASILEV PENKOV
Manager
2008-06-26 16:45:17МАРИН ВАСИЛЕВ ПЕНКОВ
MARIN VASILEV PENKOV
Partner
2008-06-26 16:45:17РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ЗЛАТКОВ
RADOSLAV DIMITROV ZLATKOV
Partner
2008-06-26 16:45:17ЙОРДАНКА РАДЕВА ТРИФОНОВА
YORDANKA RADEVA TRIFONOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата МЕДИКУСФАРМА MEDIKUSFARMA (ЕИК: 175117730)
Check other registries about the company МЕДИКУСФАРМА MEDIKUSFARMA (ID: 175117730)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More