Събития с лица свързани с компанията ВИКТОРИЯ ТРАНС КОНСУЛТ (ЕИК: 175120089)
Events with persons connected to the company VIKTORIYA TRANS KONSULT (ID: 175120089)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175120089)
Към 2020-01-23 01:49:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 01:49:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-12-07 14:26:25ВИКТОРИЯ ТРАНС КОНСУЛТ ЕООД
VIKTORIYA TRANS KONSULT EOOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА: РАЗРАБОТВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ; ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ; ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННИ АНАЛИЗИ; ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ; ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКИ, ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ; ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПУБЛИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕН СЕКТОР И БИЗНЕС; ДРУГИ. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И ДРУГИ ЕЛЕКТРО-СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
2012-12-06 13:36:25ПОБЕДА ХРИСТОВА ЦОНЕВА
POBEDA HRISTOVA TSONEVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-12-06 13:36:25ПОБЕДА ХРИСТОВА ЦОНЕВА
POBEDA HRISTOVA TSONEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-11-02 10:47:17ВИКТОРИЯ ТРАНС КОНСУЛТ ЕООД
VIKTORIYA TRANS KONSULT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 КРАСНО СЕСЛО 200 Б
2010-11-02 10:47:17ВИКТОРИЯ ТРАНС КОНСУЛТ ЕООД
VIKTORIYA TRANS KONSULT EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА СТОКИ И УСЛУГИ, КАКТО И ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ НА СТОКИ, ТЪРГОВИЯ С ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, МАРКЕТИНГ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2010-11-02 10:47:17ВАЯ ИЛИЕВА МИЦЕВА
VAYA ILIEVA MITSEVA
БЪЛГАРИЯManager
2008-05-30 16:47:04ВИКТОРИЯ ТРАНС КОНСУЛТ
VIKTORIYA TRANS KONSULT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-05-30 16:47:04ВИКТОРИЯ ТРАНС КОНСУЛТ ЕООД
VIKTORIYA TRANS KONSULT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 КРАСНО СЕЛО 200 Б
2008-05-30 16:47:04ВИКТОРИЯ ТРАНС КОНСУЛТ ЕООД
VIKTORIYA TRANS KONSULT EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, ПРОЕКТАНТСТВО И СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОНЕРСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-05-30 16:47:04ПОБЕДА ХРИСТОВА КОЛЧЕВА
POBEDA HRISTOVA KOLCHEVA
Manager
2008-05-30 16:47:04ПОБЕДА ХРИСТОВА КОЛЧЕВА
POBEDA HRISTOVA KOLCHEVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ВИКТОРИЯ ТРАНС КОНСУЛТ VIKTORIYA TRANS KONSULT (ЕИК: 175120089)
Check other registries about the company ВИКТОРИЯ ТРАНС КОНСУЛТ VIKTORIYA TRANS KONSULT (ID: 175120089)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More