Събития с лица свързани с компанията ЕЛРЕСУРС (ЕИК: 175132547)
Events with persons connected to the company ELRESURS (ID: 175132547)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175132547)
Към 2020-02-18 15:18:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:18:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-03-19 11:18:30ЕЛРЕСУРС
ELRESURS
TransformingCompany
2010-03-19 11:18:30ЕЛРЕСУРС
ELRESURS
Successor703
2009-10-19 13:48:43ЕЛРЕСУРС
ELRESURS
LegalForm
Акционерно дружество
2009-10-19 13:48:43ЕЛРЕСУРС АД
ELRESURS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 ул. Алабин 16-20
2009-10-19 13:48:43ЕЛРЕСУРС АД
ELRESURS AD
SubjectOfActivity
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И СЪОТВЕТНИТЕ ПРИЛОЖИМИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ/; ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ В ПОЛЗА НА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ, ОБРАЗУВАНО В БИТА; ПРОВЕЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ В СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ; РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ, РЕГИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2009-10-19 13:48:43Ботьо Станимиров Захаринов
Botxo Stanimirov Zaharinov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-19 13:48:43„КИРОВ”АД
„KIROV”AD
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-10-19 13:48:43„НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ХОТЕЛ, РЕСТОРАНТ, КАФЕТЕРИЯ ХОРЕКА”
„NATSIONALNA ASOTSIATSIYA HOTEL, RESTORANT, KAFETERIYA HOREKA”
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-10-19 13:48:43„БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ ВЪЗРАЖДАНЕ”
„BALGARSKI SAYUZ NA CHASTNITE PREDPRIEMACHI VAZRAZHDANE”
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-10-19 13:48:43„Камара на електрониката в България”
„Kamara na elektronikata v Balgariya”
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-10-19 13:48:43Ботьо Станимиров Захаринов
Botxo Stanimirov Zaharinov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-10-19 13:48:43‘БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА ‘ФЕНИКС - РЕСУРС’
‘BALGARSKA BRANSHOVA KAMARA ‘FENIKS - RESURS’
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-10-19 13:48:43Кирил Николов Желязков
Kiril Nikolov ZHelyazkov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-10-19 13:48:43ТОП ВИДЕО ЕООД
TOP VIDEO EOOD
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-10-19 13:48:43„Българска Стопанска Камара”
„Balgarska Stopanska Kamara”
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-10-19 13:48:43„Спарки-Елтос”АД
„Sparki-Eltos”AD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-10-19 13:48:43„Българска търговско-промишлена палата”
„Balgarska targovsko-promishlena palata”
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-10-19 13:48:43„ЕЛДОМИНВЕСТ”ООД
„ELDOMINVEST”OOD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-10-19 13:48:43„Съюз за стопанска инициатива”
„Sayuz za stopanska initsiativa”
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-10-19 13:48:43„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БАИТ”
„BALGARSKA ASOTSIATSIYA PO INFORMATSIONNI TEHNOLOGII BAIT”
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-10-19 13:48:43„Асоциация на индустриалния капитал в България”
„Asotsiatsiya na industrialniya kapital v Balgariya”
БЪЛГАРИЯSupervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЕЛРЕСУРС ELRESURS (ЕИК: 175132547)
Check other registries about the company ЕЛРЕСУРС ELRESURS (ID: 175132547)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More