Събития с лица свързани с компанията ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 175133827)
Events with persons connected to the company CHEZ ELEKTRO BALGARIYA (ID: 175133827)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175133827)
Към 2020-02-18 16:41:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:41:43 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 304 обществени поръчки за 77 795 458,85 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-04 14:51:12Томаш Пектор
Tomash Pektor
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2017-06-21 23:26:38Кремена Стоянова Стоянова
Kremena Stoyanova Stoyanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-06-21 23:26:38Кремена Стоянова Стоянова
Kremena Stoyanova Stoyanova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-12-16 14:41:38Ярослав Бергер
YAroslav Berger
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2016-12-16 14:41:38Ярослав Бергер
YAroslav Berger
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2016-04-21 14:48:54Владимир Ржиха
Vladimir Rzhiha
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2016-04-21 14:48:54Мартин Маречек
Martin Marechek
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2016-04-21 14:48:54Ростислав Дижа
Rostislav Dizha
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2016-01-14 14:14:25Карел Крал
Karel Kral
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2016-01-14 14:14:25Карел Крал
Karel Kral
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2015-07-01 17:10:57ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ ELEKTRO BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. Цариградско шосе 159 БенчМарк Бизнес Център
2015-04-08 18:31:17Кремена Стоянова Стоянова
Kremena Stoyanova Stoyanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-04-08 18:31:17Кремена Стоянова Стоянова
Kremena Stoyanova Stoyanova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-10-01 15:40:32Ондржей Шафарж
Ondrzhey SHafarzh
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2014-10-01 15:40:32Ондржей Шафарж
Ondrzhey SHafarzh
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2014-07-18 10:58:00Яна Каслова
YAna Kaslova
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2014-07-18 10:58:00Барбора Кржижкова
Barbora Krzhizhkova
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2013-02-13 10:46:15Георги Димитров Константинов
Georgi Dimitrov Konstantinov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-02-13 10:46:15Любомир Тодоров Чакъров
Lyubomir Todorov CHakarov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-02-13 10:46:15Александър Мацканич
Aleksandar Matskanich
СЛОВАКИЯSupervisor
2012-06-04 14:51:15БОЙКО ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ
BOYKO VASILEV VALKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-12-02 12:44:55ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
EVGENIYA BISEROVA ALEKSIEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-07-27 13:49:05ЕВЖЕН КОЧЕНДА
EVZHEN KOCHENDA
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2011-01-06 11:13:43ПЕТЪР БАРАН
PETAR BARAN
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2011-01-06 11:13:43ПЕТЪР БАРАН
PETAR BARAN
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2010-05-26 09:18:51Йорданка Иванова Фикирлийска
Yordanka Ivanova Fikirliyska
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-05-21 18:43:51Жанна Василева Пехливанова
ZHanna Vasileva Pehlivanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-05-21 18:43:51Жанна Василева Пехливанова
ZHanna Vasileva Pehlivanova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-01-14 11:57:38ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
LIDIYA GEORGIEVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-01-14 11:57:38ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
LIDIYA GEORGIEVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-12-23 17:36:07Христо Стоянов Петров
Hristo Stoyanov Petrov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-12-23 17:36:07Димитър Златков Куюмджиев
Dimitar Zlatkov Kuyumdzhiev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-12-23 17:36:07Радослав Янков Янков
Radoslav YAnkov YAnkov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-09-02 16:57:29КРЕМЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
KREMENA STOYANOVA STOYANOVA
BoardManager2
2009-09-02 16:57:29РОЗЕЛИНА ДИМИТРОВА КОСТОВА
ROZELINA DIMITROVA KOSTOVA
BoardManager2
2009-09-02 16:57:29ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
LIDIYA GEORGIEVA GEORGIEVA
BoardManager2
2009-09-02 16:57:29КАРЕЛ БРЕЗИНА
KAREL BREZINA
Supervisor
2009-09-02 16:57:29КАРЕЛ КЛУСАК
KAREL KLUSAK
Supervisor
2009-09-02 16:57:29ЛУЦИЕ БРАБЦОВА
LUTSIE BRABTSOVA
Supervisor
2009-09-02 16:57:29ДАВИД МАХАЧ
DAVID MAHACH
Supervisor
2009-09-02 16:57:29Иван Николов Гризанов
Ivan Nikolov Grizanov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-09-02 16:57:29ЗЛАТИМИР СТОЯНОВ ОРСОВ
ZLATIMIR STOYANOV ORSOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-09-02 16:57:29АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
ANTON KONSTANTINOV KUTEV
Supervisor
2009-07-07 13:07:02Иван Николов Гризанов
Ivan Nikolov Grizanov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-03-12 15:21:12ЗЛАТИМИР СТОЯНОВ ОРСОВ
ZLATIMIR STOYANOV ORSOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-02-17 18:26:49ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ ELEKTRO BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Г.С. РАКОВСКИ 140
2009-02-17 18:26:49ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
LIDIYA GEORGIEVA GEORGIEVA
Representative
2009-02-17 18:26:49РОЗЕЛИНА ДИМИТРОВА КОСТОВА
ROZELINA DIMITROVA KOSTOVA
Representative
2009-02-17 18:26:49ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
LIDIYA GEORGIEVA GEORGIEVA
BoardManager2
2009-02-17 18:26:49РОЗЕЛИНА ДИМИТРОВА КОСТОВА
ROZELINA DIMITROVA KOSTOVA
BoardManager2
2008-12-01 09:45:55АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
ANTON KONSTANTINOV KUTEV
Supervisor
2008-12-01 09:45:55ДАВИД МАХАЧ
DAVID MAHACH
Supervisor
2008-08-05 14:25:48КАРЕЛ БРЕЗИНА
KAREL BREZINA
Supervisor
2008-04-23 13:00:44КАРЕЛ КЛУСАК
KAREL KLUSAK
Supervisor
2008-04-23 13:00:44СЕВДАЛИН ИВАНОВ МАВРОВ
SEVDALIN IVANOV MAVROV
Supervisor
2008-04-23 13:00:44ПЕТР ИВАНЕК
PETR IVANEK
Supervisor
2008-04-23 13:00:44ЛУЦИЕ БРАБЦОВА
LUTSIE BRABTSOVA
Supervisor
2008-04-23 13:00:44МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОВЧЕВА-ПАНАЙОТОВА
MARIYA ALEKSANDROVA YOVCHEVA-PANAYOTOVA
Supervisor
2008-01-24 13:59:25ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ
CHEZ ELEKTRO BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-24 13:59:25ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ ELEKTRO BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Г.С. РАКОВСКИ 140
2008-01-24 13:59:25ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ ELEKTRO BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
Обществено снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката след получаването на лицензия за Обществено снабдяване с електрическа енергия и съгласно условията на тази лицензия. Всяка друга дейност незабранена от закона и/или от лицензията за обществено снабдяване с електрическа енергия.
2008-01-24 13:59:25РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
RADOSLAV PETROV DIMITROV
Representative
2008-01-24 13:59:25КРЕМЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
KREMENA STOYANOVA STOYANOVA
Representative
2008-01-24 13:59:25РОТИСЛАВ ДИЖА
ROTISLAV DIZHA
Representative
2008-01-24 13:59:25КРЕМЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
KREMENA STOYANOVA STOYANOVA
BoardManager2
2008-01-24 13:59:25РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
RADOSLAV PETROV DIMITROV
BoardManager2
2008-01-24 13:59:25РОТИСЛАВ ДИЖА
ROTISLAV DIZHA
BoardManager2
2008-01-24 13:59:25БОХУМИЛ МАЗАЧ
BOHUMIL MAZACH
Supervisor
2008-01-24 13:59:25МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОВЧЕВА-ПАНАЙОТОВА
MARIYA ALEKSANDROVA YOVCHEVA-PANAYOTOVA
Supervisor
2008-01-24 13:59:25ЛУЦИЕ БРАБЦОВА
LUTSIE BRABTSOVA
Supervisor
2008-01-24 13:59:25ЙОЗЕВ ШАРА
YOZEV SHARA
Supervisor
2008-01-24 13:59:25СЛАВЕЙКО СВОБОДЕНОВ ХАДЖИМИТОВ
SLAVEYKO SVOBODENOV HADZHIMITOV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ CHEZ ELEKTRO BALGARIYA (ЕИК: 175133827)
Check other registries about the company ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ CHEZ ELEKTRO BALGARIYA (ID: 175133827)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More