Събития с лица свързани с компанията ПОРТ ЛОМ-ТЕС (ЕИК: 175141028)
Events with persons connected to the company PORT LOM-TES (ID: 175141028)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175141028)
Към 2020-01-23 01:25:57 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 01:25:57 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-05-26 10:00:38ПОРТ ЛОМ-ТЕС
PORT LOM-TES
LegalForm
Акционерно дружество
2010-05-26 10:00:38ПОРТ ЛОМ-ТЕС АД
PORT LOM-TES AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. АНТИМ I-ВИ 11
2010-05-26 10:00:38ПОРТ ЛОМ-ТЕС АД
PORT LOM-TES AD
SubjectOfActivity
ПРИСТАНИЩНА ДЕЙНОСТ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ВЪТРЕШНО - ТЪРГОВСКО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ , СПЕДИЦИЯ , ИНВЕСТИЦИОННА , ИНЖЕНЕРИНГОВА И НАУЧНО РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ , ИЗГРАЖДАНЕ , ПОДДЪРЖАНЕ , РАЗШИРЯВАНЕ , РЕКОНСТРУКЦИЯ , РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ТЕРМИНАЛ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЛОМ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНА УСЛУГА - ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ И ПОЩА , ПЪТНИЧЕСКИ УСЛУГИ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ, СЪОБРАЗНО ДЕЙСТВАЩОТО ПРАВО/; ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО, ПРЕДМЕТЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО ВКЛЮЧВА СЪЩО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ИЛИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРАВИЛНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЛОВА, ПРОМИШЛЕНА, ТЪРГОВСКА, ПАЗАРНА, ИНЖЕНЕРНА ИЛИ ДРУГА ДЕЙНОСТ, ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО СВЪРЗАНА С ДЕЙНОСТИТЕ ПОСОЧЕНИ ПО - ГОРЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2010-05-26 10:00:38ПЛАМЕН СПАСОВ МЛАДЕНОВ
PLAMEN SPASOV MLADENOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-05-26 10:00:38ЕМИЛ ВАСИЛЕВ КОЦЕВ
EMIL VASILEV KOTSEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-05-26 10:00:38ПЛАМЕН СПАСОВ МЛАДЕНОВ
PLAMEN SPASOV MLADENOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-05-26 10:00:38ОГНЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
OGNYAN STOYANOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ПОРТ ЛОМ-ТЕС PORT LOM-TES (ЕИК: 175141028)
Check other registries about the company ПОРТ ЛОМ-ТЕС PORT LOM-TES (ID: 175141028)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More