Събития с лица свързани с компанията АЛФА КРЕДИТ (ЕИК: 175145295)
Events with persons connected to the company ALFA KREDIT (ID: 175145295)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175145295)
Към 2020-02-18 18:18:55 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:18:55 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-11-11 16:02:03Стоянка Дончева Петкова
Stoyanka Doncheva Petkova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-17 16:27:43ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
GALYA ALEKSANDROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-02-10 16:45:54ДЕЛТА КРЕДИТ ИАД
DELTA KREDIT IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 бул. Христофор Колумб 43
2012-02-07 18:27:00АЛФА КРЕДИТ ИАД
ALFA KREDIT IAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 бул. Христофор Колумб 43
2012-02-07 18:27:00Ивайло Димитров Стоянов
Ivaylo Dimitrov Stoyanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-02-07 18:27:00Николай Белинов Панайотов
Nikolay Belinov Panayotov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-07 18:27:00Галя Александрова Георгиева
Galya Aleksandrova Georgieva
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-07 18:27:00Ивайло Димитров Стоянов
Ivaylo Dimitrov Stoyanov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-28 17:13:35АЛФА КРЕДИТ ИАД
ALFA KREDIT IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шейново 7
2010-07-28 17:13:35АЛФА КРЕДИТ ИАД
ALFA KREDIT IAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шейново 7
2008-05-23 11:15:57РОСИЦА МИЛКОВА ЛИСИЧКОВА
ROSITSA MILKOVA LISICHKOVA
Representative
2008-05-23 11:15:57ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ПАНОВА
EMILIYA MARINOVA PANOVA
Director
2008-05-23 11:15:57ИГЛИКА ДИМИТРОВА ЛОГОФЕТОВА
IGLIKA DIMITROVA LOGOFETOVA
Director
2008-05-23 11:15:57РОСИЦА МИЛКОВА ЛИСИЧКОВА
ROSITSA MILKOVA LISICHKOVA
Director
2008-03-20 09:46:58АЛФА КРЕДИТ
ALFA KREDIT
LegalForm
Акционерно дружество със специална инвестиционна цел
2008-02-18 13:54:17АЛФА КРЕДИТ
ALFA KREDIT
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-18 13:54:17АЛФА КРЕДИТ ИАД
ALFA KREDIT IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ИВАН ВАЗОВ 30
2008-02-18 13:54:17АЛФА КРЕДИТ ИАД
ALFA KREDIT IAD
SubjectOfActivity
ИНВЕСТИРАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА,НАБРАНИ ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА,ВЪВ ВЗЕМАНИЯ /СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ВЗЕМАНИЯ/ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВЗЕМАНИЯ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ,ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ПОКУПКО-ПРОДАЖБАТА И /ИЛИ СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА НА ВЗЕМАНИЯ,КАКТО В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗА НЯКОЯ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗИЯ,ТО ТАКАВА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО И.
2008-02-18 13:54:17КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ НЕНОВ
KONSTANTIN VASILEV NENOV
Representative
2008-02-18 13:54:17СТАНИМИР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
STANIMIR KRASTEV KRASTEV
Representative
2008-02-18 13:54:17КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ НЕНОВ
KONSTANTIN VASILEV NENOV
Director
2008-02-18 13:54:17СТАНИМИР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
STANIMIR KRASTEV KRASTEV
Director
2008-02-18 13:54:17АНАНИ ПЕТРОВ ПАУНОВ
ANANI PETROV PAUNOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата АЛФА КРЕДИТ ALFA KREDIT (ЕИК: 175145295)
Check other registries about the company АЛФА КРЕДИТ ALFA KREDIT (ID: 175145295)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More