Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ФИНАНСОВ СУПЕРМАРКЕТ (ЕИК: 175150822)
Events with persons connected to the company FINANSOV SUPERMARKET (ID: 175150822)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175150822)
Към 2019-12-12 01:11:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 01:11:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-11-22 14:51:49ФИНАНСОВ СУПЕРМАРКЕТ ООД
FINANSOV SUPERMARKET OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВИТОША 39
2009-03-25 11:44:25Стефан Валентинов Петров
Stefan Valentinov Petrov
БЪЛГАРИЯLiquidator
2009-03-25 11:44:25СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ
STEFAN VALENTINOV PETROV
БЪЛГАРИЯRepresentative503
2008-08-01 12:25:05ФИНАНСОВ СУПЕРМАРКЕТ ООД
FINANSOV SUPERMARKET OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ВИТОША 39
2008-08-01 12:25:05ФИНАНСОВ СУПЕРМАРКЕТ ООД
FINANSOV SUPERMARKET OOD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНСКА И ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГОВА, ПРОУЧВАТЕЛНА, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСЯКАКВИ СТОКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНАДАТЕЛСТВО.
2008-08-01 12:25:05ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ВИЛАРОВА
GALINA YORDANOVA VILAROVA
Manager
2008-08-01 12:09:56ФИНАНСОВ СУПЕРМАРКЕТ
FINANSOV SUPERMARKET
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-08-01 12:09:56ФИНАНСОВ СУПЕРМАРКЕТ ООД
FINANSOV SUPERMARKET OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ШИПКА 28
2008-08-01 12:09:56ФИНАНСОВ СУПЕРМАРКЕТ ООД
FINANSOV SUPERMARKET OOD
SubjectOfActivity
ОБСЛУЖВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ПРИДОБИТИ ОТ ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ, ВЗЕМАНИЯ, ВОДЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНА И ДРУГА ОТЧЕТНОСТ И КОРЕСПОРНДЕНЦИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ КАТО ОБСЛУЖВАЩО ДРУЖЕСТВО ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 18, АЛ .2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2008-08-01 12:09:56ИВО ПЕТРОВ ПЕТРУШЕВ
IVO PETROV PETRUSHEV
Manager
2008-08-01 12:09:56АНДРЕЙ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ANDREY RUMENOV GEORGIEV
Manager
2008-08-01 12:09:56ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ
FINANSOVA KASHTA LOGOS-TM
Partner
2008-08-01 12:09:56СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ
SOFIYA INTERNESHANAL SEKYURITIZ
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ФИНАНСОВ СУПЕРМАРКЕТ FINANSOV SUPERMARKET (ЕИК: 175150822)
Check other registries about the company ФИНАНСОВ СУПЕРМАРКЕТ FINANSOV SUPERMARKET (ID: 175150822)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate