Събития с лица свързани с компанията РЕАЛИС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 175155421)
Events with persons connected to the company REALIS PROPARTI MENIDZHMANT (ID: 175155421)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175155421)
Към 2020-01-23 01:39:56 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 01:39:56 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-10-27 18:02:13СВИЛЕН ИВАНОВ САВЧЕВ
SVILEN IVANOV SAVCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-10-27 18:02:13НЕЛИ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
NELI ILIEVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2016-10-27 18:02:13Илиана Лъчезарова Радева
Iliana Lachezarova Radeva
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-22 17:30:28РЕАЛИС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
REALIS PROPARTI MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 м - ст Радиостанцията, Бизнес Парк Варна, Сграда 1
2010-10-22 17:30:28РЕАЛИС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
REALIS PROPARTI MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 м-ст Радиостанцията, Бизнес Парк Варна, сграда 1
2010-03-18 10:57:54РЕАЛИС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
REALIS PROPARTI MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец бул. Джеймс Баучер 76 А
2010-03-18 10:57:54РЕАЛИС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
REALIS PROPARTI MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 м-ст Радиостанцията, Бизнес Парк Варна, сграда 1
2010-03-18 10:57:54НЕЛИ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
NELI ILIEVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-03-18 10:57:54ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
HRISTO GEORGIEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-03-18 10:57:54НЕЛИ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
NELI ILIEVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-03-18 10:57:54СВИЛЕН ИВАНОВ САВЧЕВ
SVILEN IVANOV SAVCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-10 17:59:45НЕЛИ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
NELI ILIEVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2008-12-18 08:35:44РЕАЛИС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
REALIS PROPARTI MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ бул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 76 А
2008-03-10 17:01:08РЕАЛИС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ
REALIS PROPARTI MENIDZHMANT
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-10 17:01:08РЕАЛИС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
REALIS PROPARTI MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ бул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 51
2008-03-10 17:01:08РЕАЛИС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
REALIS PROPARTI MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, УРЕДНИЧЕСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНСТВО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО ЛИПСВА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.
2008-03-10 17:01:08АНТОН ИЛИЕВ ТОНЕВ
ANTON ILIEV TONEV
Representative
2008-03-10 17:01:08АНТОН ИЛИЕВ ТОНЕВ
ANTON ILIEV TONEV
Director
2008-03-10 17:01:08СВИЛЕН ИВАНОВ САВЧЕВ
SVILEN IVANOV SAVCHEV
Director
2008-03-10 17:01:08БОГДАН ИВАНОВ СТАНЧЕВ
BOGDAN IVANOV STANCHEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата РЕАЛИС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ REALIS PROPARTI MENIDZHMANT (ЕИК: 175155421)
Check other registries about the company РЕАЛИС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ REALIS PROPARTI MENIDZHMANT (ID: 175155421)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More