Събития с лица свързани с компанията ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ШОПС (ЕИК: 175163069)
Events with persons connected to the company LENDMARK BALGARIYA SHOPS (ID: 175163069)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175163069)
Към 2020-06-04 20:37:01 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 20:37:01 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-27 14:46:18ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ШОПС ЕООД
LENDMARK BALGARIYA SHOPS EOOD
SuspendProceedings
2016-06-14 15:42:22ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ШОПС ЕООД
LENDMARK BALGARIYA SHOPS EOOD
OpenProccedings
2016-06-14 15:42:22ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ШОПС ЕООД
LENDMARK BALGARIYA SHOPS EOOD
InsolvencyData
2016-06-14 15:42:22ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ШОПС ЕООД
LENDMARK BALGARIYA SHOPS EOOD
HoldProceedings
2016-06-14 15:42:22ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ШОПС ЕООД
LENDMARK BALGARIYA SHOPS EOOD
DeclareBankrupt
2011-08-02 16:04:57ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ШОПС ЕООД
LENDMARK BALGARIYA SHOPS EOOD
DebtorOverSecureClaims
2011-08-02 16:04:57УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditors
2011-06-03 15:42:46ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ШОПС ЕООД
LENDMARK BALGARIYA SHOPS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 МЛАДОСТ 4 БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ 3
2011-06-03 15:42:46СПАС НИКОЛОВ КОЛЧЕВ
SPAS NIKOLOV KOLCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-06-03 15:42:46АСГ АД
ASG AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-06-03 15:42:46ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ АД
LENDMARK HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500000 Sell to: АСГ АД
2011-06-03 15:42:46АСГ АД
ASG AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500000 Buy from: ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ АД
2009-08-04 11:26:44ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ АД
LENDMARK HOLDING AD
Pledgors
2009-08-04 11:26:44УНИКРЕДИТ БАНК АУСТРИА АГ
UNIKREDIT BANK AUSTRIA AG
PledgeCreditors
2009-04-28 17:06:03ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ
LENDMARK HOLDING
SoleCapitalOwner
2008-09-23 15:52:18БЕТА ПРОДЖЕКТС АД
BETA PRODZHEKTS AD
SoleCapitalOwner
2008-09-08 16:49:14ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ШОПС ЕООД
LENDMARK BALGARIYA SHOPS EOOD
DebtorOverSecureClaims
2008-09-08 16:49:14БАНК АУСТРИА КРЕДИТАНЩАЛТ АГ
BANK AUSTRIA KREDITANSHTALT AG
AtPawnCreditors
2008-09-07 10:52:01ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ШОПС ЕООД
LENDMARK BALGARIYA SHOPS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 14
2008-09-07 10:52:01Мартин Венков Воев
Martin Venkov Voev
Manager
2008-09-07 10:52:01БРИДЖКОРП АД
BRIDZHKORP AD
ShareTransfer
500000 Sell to: „Бета Проджектс АД
2008-09-07 10:52:01„Бета Проджектс АД
„Beta Prodzhekts AD
ShareTransfer
500000 Buy from: БРИДЖКОРП АД
2008-08-14 11:52:35БРИДЖКОРП АД
BRIDZHKORP AD
Pledgors
2008-08-14 11:52:35ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ШОПС ЕООД
LENDMARK BALGARIYA SHOPS EOOD
SecuredClaimDebtors
2008-08-14 11:52:35БАНК АУСТРИА КРЕДИТАНЩАЛТ АГ
BANK AUSTRIA KREDITANSHTALT AG
PledgeCreditors
2008-02-22 09:36:46БРИДЖКОРП АД
BRIDZHKORP AD
SoleCapitalOwner
2008-02-22 09:36:46БРИДЖКОРП АД
BRIDZHKORP AD
ShareTransfer
500000 Buy from: ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ С.А.
2008-02-22 09:09:01ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ШОПС
LENDMARK BALGARIYA SHOPS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-22 09:09:01ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ШОПС ЕООД
LENDMARK BALGARIYA SHOPS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 14
2008-02-22 09:09:01ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ШОПС ЕООД
LENDMARK BALGARIYA SHOPS EOOD
SubjectOfActivity
Дейности, свързани с покупко-продажба, управление и маркетинг на недвижими имоти, лизингови и консултантски услуги, търговско посредничество и представителство, комисионни и спедиционни услуги, сделки с интелектуална собственост, всякакви други дейности, които не са забранени от закона.
2008-02-22 09:09:01ТАНЯ КОЛЕВА КОСЕВА-БОШОВА
TANYA KOLEVA KOSEVA-BOSHOVA
Manager
2008-02-22 09:09:01РИЧАРД УИЛЯМ МАКДОНАЛД
RICHARD UILYAM MAKDONALD
Manager
2008-02-22 09:09:01МАРТИН ПАУЛ ДЪДЛИ
MARTIN PAUL DADLI
Manager
2008-02-22 09:09:01ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ С.А.
LENDMARK PROPARTI MENIDZHMANT S.A.
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ШОПС LENDMARK BALGARIYA SHOPS (ЕИК: 175163069)
Check other registries about the company ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ШОПС LENDMARK BALGARIYA SHOPS (ID: 175163069)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More