Събития с лица свързани с компанията ПРОАГРО (ЕИК: 175169773)
Events with persons connected to the company PROAGRO (ID: 175169773)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175169773)
Към 2020-01-27 05:35:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-27 05:35:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-11-09 16:49:40РИМЕКС ОЙЛ
RIMEKS OYL
БЪЛГАРИЯPartner
2015-11-09 16:49:40ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ
FEARPLEY KAMARSHAL
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-11-09 16:49:40ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ АД
FEARPLEY KAMARSHAL AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300000 Sell to: РИМЕКС ОЙЛ ЕООД
2015-11-09 16:49:40РИМЕКС ОЙЛ ЕООД
RIMEKS OYL EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300000 Buy from: ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ АД
2015-10-02 16:39:05ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ
FEARPLEY KAMARSHAL
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-10-02 16:39:05Про - Агро ЕООД
Pro - Agro EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300000 Sell to: Феърплей Къмършъл АД
2015-10-02 16:39:05Феърплей Къмършъл АД
Fearpley Kamarshal AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300000 Buy from: Про - Агро ЕООД
2014-01-30 10:33:07СТЕФКА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
STEFKA ALEKSANDROVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯManager
2013-12-16 16:20:52ПРО - АГРО ЕООД
PRO - AGRO EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-12-16 16:20:52ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД
FEARPLEY AGRAREN FOND AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300000 Sell to: ПРО - АГРО ЕООД
2013-12-16 16:20:52ПРО - АГРО ЕООД
PRO - AGRO EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300000 Buy from: ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД
2013-05-14 15:00:36МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА БРАНИСЛАВОВА
MARIELA GEORGIEVA BRANISLAVOVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-11-09 13:17:13ПЕТЬО ПЕТКОВ ИГНАТОВ
PETXO PETKOV IGNATOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-23 14:21:57ПРОАГРО ЕООД
PROAGRO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хладилника бул.Черни връх 51Б
2008-08-01 16:50:46ПРОАГРО ЕООД
PROAGRO EOOD
Seat
2008-04-23 10:53:13ПРОАГРО ЕООД
PROAGRO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хладилника бул.Черни Връх 51Б
2008-04-23 10:53:13ПРОАГРО ЕООД
PROAGRO EOOD
SubjectOfActivity
Покупка-продажба на земеделскиш земи,отдаване под наем или аренда на земеделски земи,покупко-продажба ,ремонт,обзавеждане и управление на недвижими имоти,покупко-продажба и наемане на селско-стопанска техника и съоръжения, покупка на стоки и други вещи с цел препродажлба в първоначален преработен лии обработен вид, продажба на стоки от собствено произвдство, изработване и подържане на геодезически планове и карти ,създавне на кадастъри извършване на геодезически изследвания, консултиране и участие по национални и международни проекти, вътрешна и външна търговия, представителство и посредничество, както и всяка друга дейност незабранена със закона.
2008-04-23 10:53:13МАРИО ТЕОФИЛОВ МАРИНКОВ
MARIO TEOFILOV MARINKOV
Manager
2008-04-23 10:53:13ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД
FEARPLEY AGRAREN FOND AD
SoleCapitalOwner
2008-04-11 16:23:58МАРИО ТЕОФИЛОВ МАРИНКОВ
MARIO TEOFILOV MARINKOV
Manager
2008-02-22 17:24:51ПРОАГРО ЕООД
PROAGRO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ХЛАДИЛНИКА ЧЕРНИ ВРЪХ 51Б
2008-02-22 17:24:51МАРИО ТЕОФИЛОВ МАРИНКОВ
MARIO TEOFILOV MARINKOV
Manager
2008-02-22 17:24:51ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД
FEARPLEY AGRAREN FOND AD
SoleCapitalOwner
2008-02-22 17:24:51ПЕТЪР ИВАНОВ ДИКОВ
PETAR IVANOV DIKOV
ShareTransfer
300000 Sell to: ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД
2008-02-22 17:24:51ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД
FEARPLEY AGRAREN FOND AD
ShareTransfer
300000 Buy from: ПЕТЪР ИВАНОВ ДИКОВ
2008-02-01 14:47:56ПРОАГРО
PROAGRO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-01 14:47:56ПРОАГРО ЕООД
PROAGRO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ул. ЦАР СИМЕОН 120
2008-02-01 14:47:56ПРОАГРО ЕООД
PROAGRO EOOD
SubjectOfActivity
Покупко-продажба на земеделски земи; отдаване под наем и/или аренда на земеделски земи; окрупняване и промяна предназначение на земеделски земи; покупко-продажба, ремонт, обзавеждане и управление на недвижими имоти; покупко-продажба и наем на селскостопанска техника и съоръжения; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; изработване и поддържане на геодезически планове и карти; създаване на кадастър и извършване на геодезически измервания; консултиране и участие по национални и международни проекти; вътрешна и външна търговия, представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2008-02-01 14:47:56МИЛКА МАТЕВА ЧОЛАКОВА
MILKA MATEVA CHOLAKOVA
Manager
2008-02-01 14:47:56ПЕТЪР ИВАНОВ ДИКОВ
PETAR IVANOV DIKOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПРОАГРО PROAGRO (ЕИК: 175169773)
Check other registries about the company ПРОАГРО PROAGRO (ID: 175169773)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More