Събития с лица свързани с компанията АПОСТОЛОВИ КОНСУЛТ (ЕИК: 175183292)
Events with persons connected to the company APOSTOLOVI KONSULT (ID: 175183292)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175183292)
Към 2020-02-18 17:14:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 17:14:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-30 15:33:37АПОСТОЛОВИ КОНСУЛТ ООД
APOSTOLOVI KONSULT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. “Витоша” №16, ет.1, ап.2
2017-03-30 15:33:37КРАСИМИР ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
KRASIMIR IVANOV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-03-30 15:33:37РОСЕН ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
ROSEN IVANOV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-03-30 15:33:37ВАНЯ МАРИНОВА ТОЛЕВА
VANYA MARINOVA TOLEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
900 Sell to: РОСЕН ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
2017-03-30 15:33:37РОСЕН ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
ROSEN IVANOV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
900 Buy from: ВАНЯ МАРИНОВА ТОЛЕВА
2017-03-30 15:33:37ВАНЯ МАРИНОВА ТОЛЕВА
VANYA MARINOVA TOLEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Sell to: КРАСИМИР ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
2017-03-30 15:33:37КРАСИМИР ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
KRASIMIR IVANOV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Buy from: ВАНЯ МАРИНОВА ТОЛЕВА
2010-12-14 15:06:02АПОСТОЛОВИ КОНСУЛТ
APOSTOLOVI KONSULT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-12-14 15:06:02АПОСТОЛОВИ КОНСУЛТ ООД
APOSTOLOVI KONSULT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ж.к.ОВЧА КУПЕЛ 32А Б
2010-12-14 15:06:02АПОСТОЛОВИ КОНСУЛТ ООД
APOSTOLOVI KONSULT OOD
SubjectOfActivity
Данъчни, финансови и счетоводни консултации в областта на търговията и инвестициите, посредничество и всички други търговски дейности незабранени със закон.
2010-12-14 15:06:02ИВАН СТОИЛОВ АПОСТОЛОВ
IVAN STOILOV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-14 15:06:02КРАСИМИР ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
KRASIMIR IVANOV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-12-14 15:06:02РОСЕН ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
ROSEN IVANOV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-12-14 15:06:02ВАНЯ МАРИНОВА ТОЛЕВА
VANYA MARINOVA TOLEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-12-14 15:06:02АПОСТОЛОВИ КОНСУЛТ ООД
APOSTOLOVI KONSULT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 Овча Купел 32А Б

Проверки в други регистри за фирмата АПОСТОЛОВИ КОНСУЛТ APOSTOLOVI KONSULT (ЕИК: 175183292)
Check other registries about the company АПОСТОЛОВИ КОНСУЛТ APOSTOLOVI KONSULT (ID: 175183292)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More