Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  Събития с лица свързани с компанията УНИВЕРСАЛ ТУР ИНДАСТРИС (ЕИК: 175189578)
  Events with persons connected to the company UNIVERSAL TUR INDASTRIS (ID: 175189578)

  Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175189578)
  Към 2020-06-06 18:08:32 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-06 18:08:32 we have the following data about this company:
  • Няма данни за участие в обществени поръчки.
   No data about public procurements contracts.
  • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
   No data about EU agriculture fund recepient.
  • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
   No data about EU agriculture fund recepient.
  • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
   No data about guesthouse built with EU money.
  • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
  Дата
  Date
  Лице
  Person
  Държава
  Country
  Събитие
  Event
  2014-10-27 10:59:05ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
  GEORGI KANCHEV POPOV
  SoleCapitalOwner
  2014-10-27 10:59:05ИГОР ВЛАДИМИРОВИЧ ГИЛЕНКО
  IGOR VLADIMIROVICH GILENKO
  РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
  67000 Sell to: ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
  2014-10-27 10:59:05ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
  GEORGI KANCHEV POPOV
  БЪЛГАРИЯShareTransfer
  67000 Buy from: ИГОР ВЛАДИМИРОВИЧ ГИЛЕНКО
  2013-06-26 17:02:08УНИВЕРСАЛ ТУР ИНДАСТРИС ЕООД
  UNIVERSAL TUR INDASTRIS EOOD
  БЪЛГАРИЯSeat
  БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул.Кораб планина 55
  2011-12-30 12:51:22УНИВЕРСАЛ ТУР ИНДАСТРИС ЕООД
  UNIVERSAL TUR INDASTRIS EOOD
  БЪЛГАРИЯSeat
  БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 23
  2008-01-25 10:50:37УНИВЕРСАЛ ТУР ИНДАСТРИС
  UNIVERSAL TUR INDASTRIS
  LegalForm
  Еднолично дружество с ограничена отговорност
  2008-01-25 10:50:37УНИВЕРСАЛ ТУР ИНДАСТРИС ЕООД
  UNIVERSAL TUR INDASTRIS EOOD
  БЪЛГАРИЯSeat
  БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. БИГЛА 39
  2008-01-25 10:50:37УНИВЕРСАЛ ТУР ИНДАСТРИС ЕООД
  UNIVERSAL TUR INDASTRIS EOOD
  SubjectOfActivity
  придобиване управление експлоатация и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях строителство реконструкция и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба мениджмънт в областта на управление и стопанисване на недвижими имоти търговско представителство и посредничество покупка на стоки или др вещи с цел продажба в ппървоначален преработен вид консултански рескламни информационни или др услуги всяка др дейност не заблранена от закона
  2008-01-25 10:50:37ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
  GEORGI KANCHEV POPOV
  Manager
  2008-01-25 10:50:37ГИЛЕНКО ИГОР ВЛАДИМИРОВИЧ
  GILENKO IGOR VLADIMIROVICH
  SoleCapitalOwner

  Проверки в други регистри за фирмата УНИВЕРСАЛ ТУР ИНДАСТРИС UNIVERSAL TUR INDASTRIS (ЕИК: 175189578)
  Check other registries about the company УНИВЕРСАЛ ТУР ИНДАСТРИС UNIVERSAL TUR INDASTRIS (ID: 175189578)

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More