Събития с лица свързани с компанията ЮНИОН ПЛАСТ БГ (ЕИК: 175194709)
Events with persons connected to the company YUNION PLAST BG (ID: 175194709)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175194709)
Към 2020-02-18 16:55:33 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:55:33 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-06-01 17:19:46ЮНИОН ПЛАСТ БГ ЕООД
YUNION PLAST BG EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 ул. Суходол 13
2018-06-01 17:19:46ЮНИОН ПЛАСТ БГ ЕООД
YUNION PLAST BG EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 ул. Суходол 13
2018-03-31 10:37:45САМЕР ГАСАН АЛСАБЕ
SAMER GASAN ALSABE
БЪЛГАРИЯManager
2018-03-31 10:37:45САМЕР ГАСАН АЛСАБЕ
SAMER GASAN ALSABE
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2018-03-31 10:37:45МАХЕР ШЕХЕБАР
MAHER SHEHEBAR
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: САМЕР ГАСАН АЛСАБЕ
2018-03-31 10:37:45САМЕР ГАСАН АЛСАБЕ
SAMER GASAN ALSABE
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: МАХЕР ШЕХЕБАР
2018-03-20 22:10:04ЮНИОН ПЛАСТ БГ ЕООД
YUNION PLAST BG EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 ул. Суходол 13
2011-12-01 16:15:29ПЕТКО ГЕОРГИЕВ МАДЖАРОВ
PETKO GEORGIEV MADZHAROV
Distraints
2011-12-01 11:15:29МАХЕР ШЕХЕБАР
MAHER SHEHEBAR
БЪЛГАРИЯDescription406
2011-02-28 13:40:17ЮНИОН ПЛАСТ БГ
YUNION PLAST BG
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-02-28 13:40:17ЮНИОН ПЛАСТ БГ ЕООД
YUNION PLAST BG EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Лозен 1151 ул. Зора 2
2011-02-28 13:40:17ЮНИОН ПЛАСТ БГ ЕООД
YUNION PLAST BG EOOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както и извършването на всички други сделки, които не са забранени от закона.
2011-02-28 13:40:17МАХЕР ШЕХЕБАР
MAHER SHEHEBAR
БЪЛГАРИЯManager
2011-02-28 13:40:17МАХЕР ШЕХЕБАР
MAHER SHEHEBAR
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЮНИОН ПЛАСТ БГ YUNION PLAST BG (ЕИК: 175194709)
Check other registries about the company ЮНИОН ПЛАСТ БГ YUNION PLAST BG (ID: 175194709)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More