Събития с лица свързани с компанията УИНДКА (ЕИК: 175194748)
Events with persons connected to the company UINDKA (ID: 175194748)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175194748)
Към 2020-06-04 14:45:01 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 14:45:01 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-12-17 16:32:29УИНДКА
UINDKA
TransformingCompany
2012-12-17 16:32:29ЮНИОН ЕЛЕКТРИК
YUNION ELEKTRIK
Successor703
2012-09-13 10:01:29УИНДКА
UINDKA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-09-13 10:01:29ЮНИОН ЕЛЕКТРИК ЕАД
YUNION ELEKTRIK EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-06-07 14:40:28ЮНИОН ЕЛЕКТРИК
YUNION ELEKTRIK
БЪЛГАРИЯPartner
2010-06-07 14:40:28ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ
PRIMA DIVELOPMANT
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-19 14:18:31ЮНИОН ЕЛЕКТРИК
YUNION ELEKTRIK
Partner
2009-03-19 14:18:31ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ
PRIMA DIVELOPMANT
Partner
2008-12-22 12:48:57ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД
PRIMA DIVELOPMANT EAD
Partner
2008-12-22 12:48:57ЮНИОН ЕЛЕКТРИК
YUNION ELEKTRIK
Partner
2008-02-19 11:54:36ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
CHAVDAR GEORGIEV ILIEV
Manager
2008-01-23 09:21:34УИНДКА
UINDKA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-23 09:21:34УИНДКА ООД
UINDKA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. ГЕН.ТОТЛЕБЕН 30-32 ет.7
2008-01-23 09:21:34УИНДКА ООД
UINDKA OOD
SubjectOfActivity
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЛИЦЕНЗИИ, НОУ-ХАУ, ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
2008-01-23 09:21:34ИЛИЯ АТАНАСОВ ЧАКЪРОВ
ILIYA ATANASOV CHAKAROV
Manager
2008-01-23 09:21:34ЮНИОН ЕЛЕКТРИК ЕАД
YUNION ELEKTRIK EAD
Partner
2008-01-23 09:21:34ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД
PRIMA DIVELOPMANT EAD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата УИНДКА UINDKA (ЕИК: 175194748)
Check other registries about the company УИНДКА UINDKA (ID: 175194748)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More