Събития с лица свързани с компанията КОНСОРЦИУМ КИРОВ ЕНД ПАРТНЕРС (ЕИК: 175197041)
Events with persons connected to the company KONSORTSIUM KIROV END PARTNERS (ID: 175197041)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175197041)
Към 2020-02-29 03:50:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 03:50:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-01 15:25:57ЕЪР ЛУКС
EAR LUKS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2018-02-01 15:25:57ЕКСЕЛОР
EKSELOR
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2018-02-01 15:25:57“ИНДУСТРИАЛ СЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ” EООД
“INDUSTRIAL SERVIZ INZHENERING” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2384500 Sell to: “ЕКСЕЛОР” EООД
2018-02-01 15:25:57“ЕКСЕЛОР” EООД
“EKSELOR” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2384500 Buy from: “ИНДУСТРИАЛ СЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ” EООД
2018-01-24 13:06:48ЕЪР ЛУКС
EAR LUKS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2018-01-24 13:06:48РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
ROSEN MARIANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯManager
2018-01-24 13:06:48“ИНДУСТРИАЛ СЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ” EООД
“INDUSTRIAL SERVIZ INZHENERING” EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2018-01-24 13:06:48“ЕКСЕЛОР” EООД
“EKSELOR” EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2018-01-24 13:06:48“ИНДУСТРИАЛ СЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ” EООД
“INDUSTRIAL SERVIZ INZHENERING” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-09-28 14:38:25КАТЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
KATYA ALEKSANDROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯManager
2017-09-26 10:11:09“ИНДУСТРИАЛ СЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ”
“INDUSTRIAL SERVIZ INZHENERING”
DebtorOverSecureClaim
2017-09-26 10:11:09ЕЪР ЛУКС ЕООД
EAR LUKS EOOD
DebtorOverSecureClaims
2017-09-26 10:11:09РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
ROSEN MARIANOV MARINOV
AtPawnCreditor
2017-09-26 10:11:09ЕЪР ЛУКС ЕООД
EAR LUKS EOOD
AtPawnCreditors
2017-09-08 17:39:04“ИНДУСТРИАЛ СЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ” EООД
“INDUSTRIAL SERVIZ INZHENERING” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-09-08 17:39:04„ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП ООД
„HIDROENERDZHI GRUP OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1484500 Sell to: “ИНДУСТРИАЛ СЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ” EООД
2017-09-08 17:39:04“ИНДУСТРИАЛ СЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ” EООД
“INDUSTRIAL SERVIZ INZHENERING” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1484500 Buy from: „ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП ООД
2017-05-05 00:12:41ЕЪР ЛУКС ЕООД
EAR LUKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 ул.Околовръстен път 36
2017-03-13 13:53:32„ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП ООД
„HIDROENERDZHI GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-03-13 13:53:32„АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ООД
„AVTO INZHENERING HOLDING GRUP” OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1484500 Sell to: „ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП ООД
2017-03-13 13:53:32„ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП ООД
„HIDROENERDZHI GRUP OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1484500 Buy from: „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ООД
2014-08-14 16:49:09ЕЪР ЛУКС ЕООД
EAR LUKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 ул.СТАРА ПЛАНИНА 31-33
2014-08-14 16:49:09ЕЪР ЛУКС ЕООД
EAR LUKS EOOD
SubjectOfActivity
„Извършване на специализирани авиационни работи; всички видове въздухоплавателни услуги и дейности, реклама, видеозаснемане и картографиране от въздуха; производство, търговия, ремонт и управление на собствеността на въздухоплавателни, сухопътни и плавателни превозни средства, покупко-продажба и управление на недвижими имоти и експлоатация на същите за собствени или други нужди чрез отдаването им под наем или по друг, незабранен от закона начин, и всичко останало незабранено от закона.“
2009-03-26 12:43:49КОНСОРЦИУМ КИРОВ ЕНД ПАРТНЕРС
KONSORTSIUM KIROV END PARTNERS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-03-26 12:43:49КОНСОРЦИУМ КИРОВ ЕНД ПАРТНЕРС ЕООД
KONSORTSIUM KIROV END PARTNERS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ул.СТАРА ПЛАНИНА 31-33
2009-03-26 12:43:49АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-03-26 12:43:49КИРОВ АД
KIROV AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
2009-03-26 12:43:49АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: КИРОВ АД
2008-01-28 15:52:10КОНСОРЦИУМ КИРОВ ЕНД ПАРТНЕРС
KONSORTSIUM KIROV END PARTNERS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-28 15:52:10КОНСОРЦИУМ КИРОВ ЕНД ПАРТНЕРС ЕООД
KONSORTSIUM KIROV END PARTNERS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 АКСАКОВ 13
2008-01-28 15:52:10КОНСОРЦИУМ КИРОВ ЕНД ПАРТНЕРС ЕООД
KONSORTSIUM KIROV END PARTNERS EOOD
SubjectOfActivity
Внос и износ на стоки: търговия с професионално заваръчно и строително оборудване, оборудване на печатни платки, дървообработващи машини, металообработващи машини, гаранционно и извънгаранционно обслужване, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, търговска дейност, спедиционни и преводни сделки, сделки с недвижими имоти, както и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.
2008-01-28 15:52:10РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
ROSEN MARIANOV MARINOV
Manager
2008-01-28 15:52:10ЙОЛИАН МАРКОВ МИЛЕВ
YOLIAN MARKOV MILEV
Manager
2008-01-28 15:52:10КИРОВ АД
KIROV AD
Partner
2008-01-28 15:52:10АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP OOD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата КОНСОРЦИУМ КИРОВ ЕНД ПАРТНЕРС KONSORTSIUM KIROV END PARTNERS (ЕИК: 175197041)
Check other registries about the company КОНСОРЦИУМ КИРОВ ЕНД ПАРТНЕРС KONSORTSIUM KIROV END PARTNERS (ID: 175197041)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More