Събития с лица свързани с компанията МЕТРОПОЛИС 2007 (ЕИК: 175197897)
Events with persons connected to the company METROPOLIS 2007 (ID: 175197897)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175197897)
Към 2020-02-19 09:27:55 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 09:27:55 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-04-20 18:56:05МЕТРОПОЛИС 2007
METROPOLIS 2007
TransformingCompany
2011-04-20 18:56:05ИКОНОМЕДИА
IKONOMEDIA
Successor703
2009-07-09 18:03:45ФИЛИП МИХАЙЛОВ ХАРМАНДЖИЕВ
FILIP MIHAYLOV HARMANDZHIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-07-09 18:03:45НЕЛИ ВЕЛКОВА ХРИСТОВА
NELI VELKOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-07-09 18:03:45КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
KOSTADIN DIMITROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-07-09 18:03:45ФИЛИП МИХАЙЛОВ ХАРМАНДЖИЕВ
FILIP MIHAYLOV HARMANDZHIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-09 18:03:45НЕЛИ ВЕЛКОВА ХРИСТОВА
NELI VELKOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-09 18:03:45КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
KOSTADIN DIMITROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-03-06 10:20:52МЕТРОПОЛИС 2007
METROPOLIS 2007
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-03-06 10:20:52МЕТРОПОЛИС 2007 ЕАД
METROPOLIS 2007 EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ИВАН ВАЗОВ 20
2008-03-06 10:20:52МЕТРОПОЛИС 2007 ЕАД
METROPOLIS 2007 EAD
SubjectOfActivity
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖЕНИЯ ,ФОРУМИ И КОНФЕРЕНЦИИ,ИЗДАВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ И НЕПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ,ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕКЛАМНА,МАРКЕТИНГОВА,ТРАСПОРТНА И ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ,КАКТО И СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА СЪС СТОКИ И УСЛУГИ,ПРИ СПАЗВАЕН НА ВСИЧКИ ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ,В СТРАНАТА И ЗАД ГРАНИЦА,САМОСТОЯТЕЛНО И В СЪДРУЖИЕ,КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ,НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА
2008-03-06 10:20:52БИСЕР РАЧЕВ БОЕВ
BISER RACHEV BOEV
Representative
2008-03-06 10:20:52ВЕЛИСЛАВА СТОЯНОВА ПОПОВА
VELISLAVA STOYANOVA POPOVA
Representative
2008-03-06 10:20:52НЕЛИ ВЕЛКОВА ХРИСТОВА
NELI VELKOVA HRISTOVA
Representative
2008-03-06 10:20:52БИСЕР РАЧЕВ БОЕВ
BISER RACHEV BOEV
Director
2008-03-06 10:20:52ВЕЛИСЛАВА СТОЯНОВА ПОПОВА
VELISLAVA STOYANOVA POPOVA
Director
2008-03-06 10:20:52НЕЛИ ВЕЛКОВА ХРИСТОВА
NELI VELKOVA HRISTOVA
Director
2008-03-06 10:20:52ИКОНОМЕДИА АД
IKONOMEDIA AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МЕТРОПОЛИС 2007 METROPOLIS 2007 (ЕИК: 175197897)
Check other registries about the company МЕТРОПОЛИС 2007 METROPOLIS 2007 (ID: 175197897)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More