Събития с лица свързани с компанията ЦЦС КОНСУЛТИНГ (ЕИК: 175201662)
Events with persons connected to the company TSTSS KONSULTING (ID: 175201662)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175201662)
Към 2020-01-26 12:29:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 12:29:36 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-30 09:57:14Ирена Иванова Маринова-Варадинова
Irena Ivanova Marinova-Varadinova
БЪЛГАРИЯPartner
2018-04-30 09:57:14Николай Варадинов Илиев
Nikolay Varadinov Iliev
БЪЛГАРИЯPartner
2018-04-30 09:57:14Ирена Иванова Маринова-Варадинова
Irena Ivanova Marinova-Varadinova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2450 Buy from: ЦЦС КОНСУЛТИНГ с.р.о., ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
2018-04-30 09:57:14Ирена Иванова Маринова-Варадинова
Irena Ivanova Marinova-Varadinova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2450 Buy from: ЦЦС КОНСУЛТИНГ с.р.о., СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА
2018-04-30 09:57:14Ирена Иванова Маринова-Варадинова
Irena Ivanova Marinova-Varadinova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: Николай Варадинов Илиев
2018-04-30 09:57:14Николай Варадинов Илиев
Nikolay Varadinov Iliev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: Ирена Иванова Маринова-Варадинова
2015-09-25 15:03:04Николай Варадинов Илиев
Nikolay Varadinov Iliev
БЪЛГАРИЯManager
2008-08-07 10:26:43ЦЦС КОНСУЛТИНГ ООД
TSTSS KONSULTING OOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ,КАКТО И ДРУГА ТЪРГОВСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ;ОРГАНИЗИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ,МЕЖДИННИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО;ИНФОРМАЦИОННИ И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ;ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ;СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ;ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ;ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ,КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И СДЕЛКИ,КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-08-07 10:26:43ЯНКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
YANKO GEORGIEV IVANOV
Manager
2008-03-17 14:04:05ЦЦС КОНСУЛТИНГ
TSTSS KONSULTING
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-17 14:04:05ЦЦС КОНСУЛТИНГ ООД
TSTSS KONSULTING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ПОРТО ЛАГОС 7-9
2008-03-17 14:04:05ЦЦС КОНСУЛТИНГ ООД
TSTSS KONSULTING OOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ,КАКТО И ДРУГА ТЪРГОВСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ,ИНФОРМАЦИОННИ И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ,ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ,СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ,ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ,ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ,КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И СДЕЛКИ,КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-03-17 14:04:05ЛИБОР КАДЛЕЦ
LIBOR KADLETS
Manager
2008-03-17 14:04:05ЦЦС КОНСУЛТИНГ с.р.о., ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
TSTSS KONSULTING s.r.o., CHESHKA REPUBLIKA
Partner
2008-03-17 14:04:05ЦЦС КОНСУЛТИНГ с.р.о., СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА
TSTSS KONSULTING s.r.o., SLOVASHKA REPUBLIKA
Partner
2008-03-17 14:04:05ИРЕНА ИВАНОВА МАРИНОВА-ВАРАДИНОВА
IRENA IVANOVA MARINOVA-VARADINOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЦЦС КОНСУЛТИНГ TSTSS KONSULTING (ЕИК: 175201662)
Check other registries about the company ЦЦС КОНСУЛТИНГ TSTSS KONSULTING (ID: 175201662)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More