Събития с лица свързани с компанията МАГАЗИНИ ЕВРОПА (ЕИК: 175204644)
Events with persons connected to the company MAGAZINI EVROPA (ID: 175204644)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175204644)
Към 2020-05-31 05:02:33 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-31 05:02:33 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-07-03 14:13:04ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
GERGANA ANGELOVA DONCHEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-03 14:13:04ВИКТОРИЯ ЛУЛЧЕВА АСЕНОВА
VIKTORIYA LULCHEVA ASENOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-03 17:44:08МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД
MAGAZINI EVROPA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 Индустриална зона ОРИОН, ул. 3020-та 34 ет.6
2012-10-03 17:44:08ЕЛ ЕМ ИМПЕКС ЕООД
EL EM IMPEKS EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2008-05-30 17:56:14ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
IVAYLO ASPARUHOV IVANOV
Representative
2008-05-30 17:56:14ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
IVAYLO ASPARUHOV IVANOV
Director
2008-02-04 14:25:46МАГАЗИНИ ЕВРОПА
MAGAZINI EVROPA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-04 14:25:46МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД
MAGAZINI EVROPA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 Индустриална зона ОРИОН, ул. 3020-та 34 ет.6
2008-02-04 14:25:46МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД
MAGAZINI EVROPA AD
SubjectOfActivity
СЪЗДАВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УНИВЕРСАЛНИ МАГАЗИНИ И СУПЕРМАРКЕТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ И СТОКИ ЗА ШИРОКО ПОТРЕБЛЕИЕ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВНОС И ИЗНОС НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ СТОКИ, КАКТО И ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ОТДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПОД НАЕМ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ;ИМПОРТ И ЕКСПОРТ, ПОКУПКО ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН ,ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ, ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-02-04 14:25:46ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
HRISTO ATANASOV KOVACHKI
Representative
2008-02-04 14:25:46ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
HRISTO ATANASOV KOVACHKI
Director
2008-02-04 14:25:46НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
NIKIFOR ISTALIYANOV VANGELOV
Director
2008-02-04 14:25:46ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
GERGANA ANGELOVA DONCHEVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата МАГАЗИНИ ЕВРОПА MAGAZINI EVROPA (ЕИК: 175204644)
Check other registries about the company МАГАЗИНИ ЕВРОПА MAGAZINI EVROPA (ID: 175204644)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More