Събития с лица свързани с компанията УЛТИМА (ЕИК: 175229551)
Events with persons connected to the company ULTIMA (ID: 175229551)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175229551)
Към 2020-01-23 22:12:55 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 22:12:55 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-08-26 13:40:43УЛТИМА ООД
ULTIMA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 кв. Манастирски ливади, бул. „България” № 88, партер, магазин № 3
2012-10-10 15:17:19ЕФ ЕР СЪРВИСИЗ
EF ER SARVISIZ
БЪЛГАРИЯPartner
2012-10-10 15:17:19СТАНИМИР ТОДОРОВ ГЛАДКОВ
STANIMIR TODOROV GLADKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-10-10 15:17:19ГЕРГАНА ПАВЛОВА ГЛАДКОВА
GERGANA PAVLOVA GLADKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-10-10 15:17:19МОМЕНТУМ БЪЛГАРИЯ АД
MOMENTUM BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25500 Sell to: ЕФ ЕР СЪРВИСИЗ ЕООД
2012-10-10 15:17:19ЕФ ЕР СЪРВИСИЗ ЕООД
EF ER SARVISIZ EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25500 Buy from: МОМЕНТУМ БЪЛГАРИЯ АД
2012-10-10 15:17:19БОЯН ВЕНЕЛИНОВ ЗАХАРИЕВ
BOYAN VENELINOV ZAHARIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4200 Sell to: СТАНИМИР ТОДОРОВ ГЛАДКОВ
2012-10-10 15:17:19СТАНИМИР ТОДОРОВ ГЛАДКОВ
STANIMIR TODOROV GLADKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4200 Buy from: БОЯН ВЕНЕЛИНОВ ЗАХАРИЕВ
2012-10-10 15:17:19БОЯН ВЕНЕЛИНОВ ЗАХАРИЕВ
BOYAN VENELINOV ZAHARIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4300 Sell to: ГЕРГАНА ПАВЛОВА ГЛАДКОВА
2012-10-10 15:17:19ГЕРГАНА ПАВЛОВА ГЛАДКОВА
GERGANA PAVLOVA GLADKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4300 Buy from: БОЯН ВЕНЕЛИНОВ ЗАХАРИЕВ
2009-12-29 12:09:29УЛТИМА
ULTIMA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-12-29 12:09:29УЛТИМА ООД
ULTIMA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучър 76А
2009-12-29 12:09:29УЛТИМА ООД
ULTIMA OOD
SubjectOfActivity
ВНОС, ИЗНОС И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ПОСРЕДНИЧЕСКИ СДЕЛКИ И ДРУГИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2009-12-29 12:09:29ГЕРГАНА ПАВЛОВА ГЛАДКОВА
GERGANA PAVLOVA GLADKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-29 12:09:29МОМЕНТУМ БЪЛГАРИЯ АД
MOMENTUM BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-29 12:09:29ГЕРГАНА ПАВЛОВА ГЛАДКОВА
GERGANA PAVLOVA GLADKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-29 12:09:29БОЯН ВЕНЕЛИНОВ ЗАХАРИЕВ
BOYAN VENELINOV ZAHARIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-29 12:09:29СТАНИМИР ТОДОРОВ ГЛАДКОВ
STANIMIR TODOROV GLADKOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата УЛТИМА ULTIMA (ЕИК: 175229551)
Check other registries about the company УЛТИМА ULTIMA (ID: 175229551)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More