Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията НАЧАЛА 2007 (ЕИК: 175240448)
Events with persons connected to the company NACHALA 2007 (ID: 175240448)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175240448)
Към 2019-12-13 15:51:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-13 15:51:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-15 13:43:15НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
SubjectOfActivity
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции; финансов лизинг; гаранционни сделки; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); придобиване участия в кредитни или финансови институции, организиране на образователни курсове, програми, семинари и консултации в областта на търговията, производството, услугите и финансите; събиране, обработване, анализиране и предоставяне на бизнес информация, консултации, търговско представителство и посредничество; създаване, отпечатване и разпространение на брошури, листовки, справочници и др.; отдаване под наем на имущество; продажба на стоки и услуги; вътрешно и външнотърговска дейност; възмездно финансово подпомагане със собствени средства на бизнес инициативи на граждани, дружества и други организации (микропредприемачи, малки и средни предприятия); микрофинансиране; предоставяне на консултации относно реализирането на инициативи, идеи и бизнес проекти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2016-06-15 13:28:34НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
SubjectOfActivity
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма); финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); издаване на електронни пари; придобиване участия в кредитни или финансови институции, организиране на образователни курсове, програми, семинари и консултации в областта на търговията, производството, услугите и финансите; събиране, обработване, анализиране и предоставяне на бизнес информация, консултации, търговско представителство и посредничество; създаване, отпечатване и разпространение на брошури, листовки, справочници и др.; отдаване под наем на имущество; продажба на стоки и услуги; вътрешно и външнотърговска дейност; възмездно финансово подпомагане със собствени средства на бизнес инициативи на граждани, дружества и други организации (микропредприемачи, малки и средни предприятия); микрофинансиране; предоставяне на консултации относно реализирането на инициативи, идеи и бизнес проекти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2014-12-05 14:29:18НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
SubjectOfActivity
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма); финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); издаване на електронни пари; придобиване участия в кредитни или финансови институции.
2014-07-04 16:40:32НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
SubjectOfActivity
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции; възмездно финансово подпомагане със собствени средства на бизнес инициативи на граждани, дружества и други организации (микропредприемачи, малки и средни предприятия); микрофинансиране; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма); финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); издаване на електронни пари; придобиване участия в кредитни или финансови институции; предоставяне на консултации относно реализирането на инициативи, идеи и бизнес проекти.
2011-12-14 16:05:20ПЕТЪР КИРИЛОВ АРНАУДОВ
PETAR KIRILOV ARNAUDOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-05 12:28:14ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
VESELKA GEORGIEVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-02-23 14:38:19НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Кокиче 11
2009-09-30 14:04:46НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
SubjectOfActivity
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции; възмездно финансово подпомагане със собствени средства на бизнес инициативи на граждани, дружества и други организации (микропредприемачи, малки и средни предприятия); микрофинансиране; финансов лизинг; факторинг; гаранционни сделки; придобиване участия в кредитни или финансови институции; предоставяне на консултации относно реализирането на инициативи, идеи и бизнес проекти; организиране на образователни курсове, програми, семинари и консултации в областта на търговията, производството, услугите и финансите; събиране, обработване, анализиране и предоставяне на бизнес информация, консултации, търговско представителство и посредничество; създаване отпечатване и разпространение на брошури, листовки, справочници и др.; отдаване под наем на имущество; продажба на стоки и услуги; вътрешно и външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2009-08-04 13:46:52ПЕТЪР КИРИЛОВ АРНАУДОВ
PETAR KIRILOV ARNAUDOV
Director
2009-08-04 13:46:52ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
VESELKA GEORGIEVA HRISTOVA
Director
2009-08-04 13:46:52НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯРМОВ
NIKOLAY GEORGIEV YARMOV
Director
2009-07-21 11:55:32Кооперация КООПЕРАЦИЯ НАЧАЛА
Kooperatsiya KOOPERATSIYA NACHALA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2008-10-14 16:56:35НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. КОКИЧЕ 11
2008-10-08 16:07:37ПЕТЪР КИРИЛОВ АРНАУДОВ
PETAR KIRILOV ARNAUDOV
Representative
2008-10-08 16:07:37ПЕТЪР КИРИЛОВ АРНАУДОВ
PETAR KIRILOV ARNAUDOV
Director
2008-10-08 16:07:37НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯРМОВ
NIKOLAY GEORGIEV YARMOV
Director
2008-10-08 16:07:37ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
VESELKA GEORGIEVA HRISTOVA
Director
2008-03-06 15:59:24НАЧАЛА 2007
NACHALA 2007
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-03-06 15:59:24НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул.КОКИЧЕ 11
2008-03-06 15:59:24НАЧАЛА 2007 ЕАД
NACHALA 2007 EAD
SubjectOfActivity
Предоставяне на консултации относно реализирането на инициативи, идеи и бизнес проекти, организиране на образователни курсове, програми, семинари, консултации в областта на търговията, производството, услугите и финансите, събиране, обработване, анализиране и предоставяне на бизнес информация, консултации, търговско представителство и посредничество, създаване отпечатване и разпространение на брошури, листовки, справочници и др., възмездно финансово подпомагане на бизнес инициативи на граждани, дружества и други организации, със собствени средства, микрофинансиране, инвестиционно и финансово посредничество, отдаване под наем на имущество, продажба на стоки и услуги, вътрешно и външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона
2008-03-06 15:59:24ПЕТЪР АНГЕЛОВ ВОЙНОВ
PETAR ANGELOV VOYNOV
Representative
2008-03-06 15:59:24ПЕТЪР КИРИЛОВ АРНАУДОВ
PETAR KIRILOV ARNAUDOV
Director
2008-03-06 15:59:24ПЕТЪР АНГЕЛОВ ВОЙНОВ
PETAR ANGELOV VOYNOV
Director
2008-03-06 15:59:24НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯРМОВ
NIKOLAY GEORGIEV YARMOV
Director
2008-03-06 15:59:24ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
VESELKA GEORGIEVA HRISTOVA
Director
2008-03-06 15:59:24Кооперация КООПЕРАЦИЯ НАЧАЛА
Kooperatsiya KOOPERATSIYA NACHALA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата НАЧАЛА 2007 NACHALA 2007 (ЕИК: 175240448)
Check other registries about the company НАЧАЛА 2007 NACHALA 2007 (ID: 175240448)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate