Събития с лица свързани с компанията БАЛКАНИКА ХОЛДИНГ ГРУП (ЕИК: 175252226)
Events with persons connected to the company BALKANIKA HOLDING GRUP (ID: 175252226)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175252226)
Към 2020-01-23 05:44:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:44:35 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 13 104,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-03-16 15:51:33Надежда Димитрова Георгиева
Nadezhda Dimitrova Georgieva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-03-16 15:51:33Надежда Димитрова Георгиева
Nadezhda Dimitrova Georgieva
БЪЛГАРИЯDirector
2014-01-10 12:38:44БАЛКАНИКА ХОЛДИНГ ГРУП АД
BALKANIKA HOLDING GRUP AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. АРСЕНАЛСКИ 7 ап.8
2014-01-10 12:38:44БАЛКАНИКА ХОЛДИНГ ГРУП АД
BALKANIKA HOLDING GRUP AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул.България 88
2008-02-26 17:06:53БАЛКАНИКА ХОЛДИНГ ГРУП
BALKANIKA HOLDING GRUP
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-26 17:06:53БАЛКАНИКА ХОЛДИНГ ГРУП АД
BALKANIKA HOLDING GRUP AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. АРСЕНАЛСКИ 7 ап.8
2008-02-26 17:06:53БАЛКАНИКА ХОЛДИНГ ГРУП АД
BALKANIKA HOLDING GRUP AD
SubjectOfActivity
ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA УЧACTИЯ B БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ДPУЖECTBA, ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE И ПPOДAЖБA HA OБЛИГAЦИИ, ПPИДOБИBAHE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA ПATEHTИ, OTCTЬПBAHE HA ЛИЦEHЗИИ ЗA ИЗПOЛЗBAHE HA ПATEHTИ HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA, ФИHAHCИPAHE HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA.
2008-02-26 17:06:53ВИДЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
VIDEN DIMITROV GEORGIEV
Representative
2008-02-26 17:06:53АГЛИКА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
AGLIKA PAVLOVA PAVLOVA
Director
2008-02-26 17:06:53ВИДЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
VIDEN DIMITROV GEORGIEV
Director
2008-02-26 17:06:53ЯСЕН ГРУДОВ ГРУДОВ
YASEN GRUDOV GRUDOV
Director
2008-02-26 17:06:53СТОЙКО КОЛЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
STOYKO KOLEV TRENDAFILOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата БАЛКАНИКА ХОЛДИНГ ГРУП BALKANIKA HOLDING GRUP (ЕИК: 175252226)
Check other registries about the company БАЛКАНИКА ХОЛДИНГ ГРУП BALKANIKA HOLDING GRUP (ID: 175252226)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More