Събития с лица свързани с компанията ВЕСНА (ЕИК: 175264342)
Events with persons connected to the company VESNA (ID: 175264342)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175264342)
Към 2020-02-18 16:04:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:04:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-10-16 11:01:28Атанас Георгиев Зайков
Atanas Georgiev Zaykov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-10-16 11:01:28Атанас Георгиев Зайков
Atanas Georgiev Zaykov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-11 17:43:28ВЕСНА АД
VESNA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 17A
2011-02-11 17:43:28Милена Емилова Муравеева
Milena Emilova Muraveeva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-11 17:43:28Дитер Хен
Diter Hen
АВСТРИЯRepresentative
2011-02-11 17:43:28Милена Емилова Муравеева
Milena Emilova Muraveeva
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-11 17:43:28Дитер Хен
Diter Hen
АВСТРИЯDirector
2008-02-19 11:45:39ВЕСНА
VESNA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-19 11:45:39ВЕСНА АД
VESNA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 17A
2008-02-19 11:45:39ВЕСНА АД
VESNA AD
SubjectOfActivity
СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТ;КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО.
2008-02-19 11:45:39ВОЛФАНГ ХЕН
VOLFANG HEN
Representative
2008-02-19 11:45:39РАМОН ХАРПС
RAMON HARPS
Representative
2008-02-19 11:45:39ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА БУЗЕВА
VIOLETA NIKOLAEVA BUZEVA
Representative
2008-02-19 11:45:39РАМОН ХАРПС
RAMON HARPS
Director
2008-02-19 11:45:39ВОЛФАНГ ХЕН
VOLFANG HEN
Director
2008-02-19 11:45:39ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА БУЗЕВА
VIOLETA NIKOLAEVA BUZEVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата ВЕСНА VESNA (ЕИК: 175264342)
Check other registries about the company ВЕСНА VESNA (ID: 175264342)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More