Събития с лица свързани с компанията АЙС ЛАЙН СОФИЯ (ЕИК: 175270466)
Events with persons connected to the company AYS LAYN SOFIYA (ID: 175270466)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175270466)
Към 2020-02-18 18:14:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:14:17 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-03-21 18:40:03Ивайло Стефанов Кънев
Ivaylo Stefanov Kanev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-03-21 18:40:03Ивайло Стефанов Кънев
Ivaylo Stefanov Kanev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-05-11 14:41:55Адриана-Йоана Константин
Adriana-Yoana Konstantin
РУМЪНИЯDirector
2012-04-25 16:01:55АЙС ЛАЙН СОФИЯ АД
AYS LAYN SOFIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1379 ул. ОХРИДСКО ЕЗЕРО 3
2012-04-25 16:01:55Павлин Деков Петков
Pavlin Dekov Petkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-03-22 13:30:55АСЯ ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
ASYA GEORGIEVA ASENOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-19 10:54:24ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА МИРОНОВА
YORDANKA ANGELOVA MIRONOVA
Director
2010-02-19 10:54:24ЦВЕТИНА ЕВТИМОВА ЗАХАРИЕВА
TSVETINA EVTIMOVA ZAHARIEVA
Director
2009-09-16 18:04:10Радослав Димитров Ламбев
Radoslav Dimitrov Lambev
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-30 21:05:06Поля Димитрова Гетова
Polya Dimitrova Getova
БЪЛГАРИЯDirector
2008-02-22 11:00:17АЙС ЛАЙН СОФИЯ
AYS LAYN SOFIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-22 11:00:17АЙС ЛАЙН СОФИЯ АД
AYS LAYN SOFIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1379 ул. ОХРИДСКО ЕЗЕРО 3
2008-02-22 11:00:17АЙС ЛАЙН СОФИЯ АД
AYS LAYN SOFIYA AD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ПОКУПКА НА ДРУГИ СТОКИ И ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-02-22 11:00:17ТОМАС МАЙКЪЛ ХИГИНС
TOMAS MAYKAL HIGINS
Representative
2008-02-22 11:00:17ПЕТЪР МИЛКОВ ЦВЕТКОВ
PETAR MILKOV TSVETKOV
Representative
2008-02-22 11:00:17ПЕТЪР МИЛКОВ ЦВЕТКОВ
PETAR MILKOV TSVETKOV
Director
2008-02-22 11:00:17БИСТРА ДОБРИНОВА КИРОВА
BISTRA DOBRINOVA KIROVA
Director
2008-02-22 11:00:17ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ
PAVLIN DEKOV PETKOV
Director
2008-02-22 11:00:17ТОМАС МАЙКЪЛ ХИГИНС
TOMAS MAYKAL HIGINS
Director
2008-02-22 11:00:17ХРИСТО СЛАВОВ ПЕТКОВ
HRISTO SLAVOV PETKOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата АЙС ЛАЙН СОФИЯ AYS LAYN SOFIYA (ЕИК: 175270466)
Check other registries about the company АЙС ЛАЙН СОФИЯ AYS LAYN SOFIYA (ID: 175270466)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More