Събития с лица свързани с компанията ЕВРО ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 175271319)
Events with persons connected to the company EVRO PROPARTI MENIDZHMANT (ID: 175271319)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175271319)
Към 2020-01-23 23:04:26 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 23:04:26 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-09 13:19:23МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА БРАНИСЛАВОВА
MARIELA GEORGIEVA BRANISLAVOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-06-02 09:25:56ЕВРО ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ
EVRO PROPARTI MENIDZHMANT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2017-06-02 09:25:56МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА БРАНИСЛАВОВА
MARIELA GEORGIEVA BRANISLAVOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2017-06-02 09:25:56АЛЕКСАНДРИЙКА ЛИОНОВА ЦВЕТАНОВА
ALEKSANDRIYKA LIONOVA TSVETANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2017-06-02 09:25:56МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА БРАНИСЛАВОВА
MARIELA GEORGIEVA BRANISLAVOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: АЛЕКСАНДРИЙКА ЛИОНОВА ЦВЕТАНОВА
2017-06-02 09:25:56АЛЕКСАНДРИЙКА ЛИОНОВА ЦВЕТАНОВА
ALEKSANDRIYKA LIONOVA TSVETANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА БРАНИСЛАВОВА
2016-10-25 12:43:19ЕВРО ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
EVRO PROPARTI MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ДРУЖБА 94
2016-10-25 12:43:19МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА БРАНИСЛАВОВА
MARIELA GEORGIEVA BRANISLAVOVA
БЪЛГАРИЯManager
2016-10-25 12:43:19МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА БРАНИСЛАВОВА
MARIELA GEORGIEVA BRANISLAVOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-10-25 12:43:19ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI TODOROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА БРАНИСЛАВОВА
2016-10-25 12:43:19МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА БРАНИСЛАВОВА
MARIELA GEORGIEVA BRANISLAVOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
2011-08-01 10:47:16ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI TODOROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-08-01 10:47:16ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI TODOROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-08-01 10:47:16ЛЮБОМИР ПАВЛОВ БРАНИСЛАВОВ
LYUBOMIR PAVLOV BRANISLAVOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3500 Sell to: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
2011-08-01 10:47:16ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI TODOROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3500 Buy from: ЛЮБОМИР ПАВЛОВ БРАНИСЛАВОВ
2011-08-01 10:47:16ЛЮБОМИР ПАВЛОВ БРАНИСЛАВОВ
LYUBOMIR PAVLOV BRANISLAVOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
2011-08-01 10:47:16ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI TODOROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: ЛЮБОМИР ПАВЛОВ БРАНИСЛАВОВ
2008-08-01 17:55:16ЕВРО ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ
EVRO PROPARTI MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-08-01 17:55:16ЕВРО ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
EVRO PROPARTI MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ж.к. ДРУЖБА бл. 94 ет.5 ап.23
2008-08-01 17:55:16ЕВРО ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
EVRO PROPARTI MENIDZHMANT EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА; ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО; ДИЗАЙН, ИНТЕРИОР, ЕКСТЕРИОР, УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА; ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ В ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ; ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИИ.
2008-08-01 17:55:16ЛЮБОМИР ПАВЛОВ БРАНИСЛАВОВ
LYUBOMIR PAVLOV BRANISLAVOV
Manager
2008-08-01 17:55:16ЛЮБОМИР ПАВЛОВ БРАНИСЛАВОВ
LYUBOMIR PAVLOV BRANISLAVOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕВРО ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ EVRO PROPARTI MENIDZHMANT (ЕИК: 175271319)
Check other registries about the company ЕВРО ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ EVRO PROPARTI MENIDZHMANT (ID: 175271319)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More