Събития с лица свързани с компанията БП РЕСУРС (ЕИК: 175286400)
Events with persons connected to the company BP RESURS (ID: 175286400)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175286400)
Към 2020-01-19 11:11:50 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-19 11:11:50 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-05-19 11:26:22БП РЕСУРС ЕООД
BP RESURS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ИВАН ДЕНКОГЛУ 2, офис 5
2009-08-13 09:22:27БП РЕСУРС ЕООД
BP RESURS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул.Витоша 58
2009-05-26 14:57:45МАДЖЕД АХМАД МОХАМАД АЛ ДЖАСИМ
MADZHED AHMAD MOHAMAD AL DZHASIM
КУВЕЙТManager
2009-05-26 14:57:45МАДЖЕД АХМАД МОХАМАД АЛ ДЖАСИМ
MADZHED AHMAD MOHAMAD AL DZHASIM
КУВЕЙТSoleCapitalOwner
2009-05-26 14:57:45МАДЖЕД АХМАД МОХАМАД АЛ ДЖАСИМ
MADZHED AHMAD MOHAMAD AL DZHASIM
КУВЕЙТShareTransfer
5000 Buy from: БЛАК ПОПЛАР РЕСОРСИЗ ООД
2009-03-12 14:11:36БП РЕСУРС
BP RESURS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-03-12 14:11:36БП РЕСУРС ЕООД
BP RESURS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СОЛУНСКА 43
2009-03-12 14:11:36БП РЕСУРС ЕООД
BP RESURS EOOD
SubjectOfActivity
Строителство, сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, предоставяне на консултантски услуги, представителство, посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; дружеството може да извършва и всички други дейности, разрешени от действащото законодателство, при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни или други законови изисквания.
2009-03-12 14:11:36Димитър Йосифов Борисов
Dimitar Yosifov Borisov
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-12 14:11:36БЛАК ПОПЛАР РЕСОРСИЗ
BLAK POPLAR RESORSIZ
МАРШАЛСКИ ОСТРОВИSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БП РЕСУРС BP RESURS (ЕИК: 175286400)
Check other registries about the company БП РЕСУРС BP RESURS (ID: 175286400)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More